Maroc-leaks, Makhzen, MAK en Arif

Van 2014 tot 2017 publiceerde Chris Coleman duizenden documenten die inzage gaven in de Marokkaanse diplomatie en de inlichtingendienst ADGD en DST.

De zogenaamde maroc-leaks bevatten veel vertrouwelijke stukken, correspondentie, namen en andere gevoelige informatie. Veel van deze kabels hebben betrekking op het dossier van de Westelijke Sahara, dat Marokko al geruime 40 jaar als nationale zaak ziet en op het hoogste niveau verdedigt.

In de komende weken duiken we in de geheime keuken van de Makhzen, uitgegeven door Chris Coleman. Niet alles is interessant, maar sommige informatie is meer dan ooit relevant als gevolg van de spanningen tussen Rabat en Algiers. Ook werpen deze documenten nieuw licht op de positie van de Makhzen richting Westerse en internationale landen en actoren, die Marokko recent probeert te beïnvloeden. Vaak gaat dit gepaard met flink geld ten koste van de arme bevolking.

Tot slot kunnen diverse heimelijke dossiers inzicht geven in hoe de Makhzen zich heeft opgesteld ten opzichte van de Riffijnse volksbeweging en andere kritische geluiden in het buitenland. Er zijn genoeg paralellen te trekken waarom Rabat erg geïnteresseerd is in de groeiende tegenkracht van de Riffijnse diaspora en sympathisanten uit de politiek, mensenrechtenorganisaties ect..

MAK en Arif

Vandaag staan wij stil bij de affaire MAK, Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylië. Een beweging voor Zelfbeschikking van Kabylië, een regio van 7.5 miljoen Imazighen. Deze onafhankelijkheidsbeweging geleid door Ferhat Mehenni, is nu een van de katalysatoren van conflict tussen Marokko en Algerije.

Toen Omar Hilale, VN-ambassadeur, de MAK openlijk steunde, reageerde Algiers furieus: dit is een oorlogsverklaring. Het buurland, dat zijn steun al decennialang aan Polisario verleent, moest ook pijn voelen aldus Rabat. Sterker, veel Marokkaanse commentatoren verdedigen het standpunt van Omar Hilale. Men negeerde echter de schadelijke impact ervan op het voorslepende conflict. De aanval van Hilale kwam niet uit de lucht vallen. Chris Coleman had al eerder onthuld dat de Marokkaanse buitenlandse inlichtingendienst ADGD MAK vanaf 2011 groot probeert te maken. Dit werd bevestigd in deze notitie uit 2017. Daarin is ook gesteld dat de Riffijnse volksbeweging wellicht als boemerang in het gezicht van de Makhzen zou terug kunnen kaatsen. Die voorspelling is enigszins uitgekomen.

Naast de Westelijke Sahara, MAK is tegenwoordig Arif, ook onderwerp van het conflict tussen Marokko en Algerije geworden. Algerije zet kennelijk Arif in als partner in crime. Los van Arif wordt aan beide kanten in ieder geval een hevige koude oorlog gevoerd, die steeds meer tekenen krijgt van een gewapend conflict.

Lees ook: Marokko en Algerije gebruiken Kabylië en Arif tegen elkaar

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.