Marokkaans-Nederlandse overheidsfunctionarissen op audiëntie bij de nieuwe Marokkaanse ambassadeur

Mohamed Basri, de nieuwbakken Marokkaanse ambassadeur, die bezig is met een kennismakingsronde, bracht onlangs een bezoek aan Amsterdam.

Op uitnodiging van het Marokkaanse consulaat in de hoofdstad ontving de hoogste diplomaat leden van de Marokkaanse gemeenschap actief in moskeeën, maatschappelijke organisaties en in de zakelijke wereld. Onder hen waren overheidsambtenaren met een Marokkaanse achtergrond ook aanwezig.

In zijn toespraak prees de Marokkaanse ambassadeur de bijdrage van ‘de Marokkaanse gemeenschap’ aan Marokko. “Het is voor mij een koninklijke eer om via diplomatie mij in te zetten voor het versterken van de uitstraling van het Koninkrijk en zijn nobele nationale doelen te dienen”, aldus Mohamed Basri.

De nieuwe ambassadeur zei ook dat de bijeenkomst een gelegenheid was om met de aanwezigen te praten over toekomstige evenementen die ze samen gaan organiseren.

Mohamed Basri sloot zijn speech af met: ”Zij (‘de Marokkanen in Nederland’) hebben de aandacht van de koning en deze ontmoeting past in het kader van de belangstelling van Zijne Majesteit de koning moge Allah hem doen zegenen voor Marokkaanse burgers die in het buitenland wonen. Belangstelling om naar hen te luisteren, naar hun verwachtingen en ambities. Werken om hun belangen en rechten te verdedigen. Evenals de dienstverlening verbeteren en dichterbij brengen.”

Onder het publiek waren veel bekende gezichten aanwezig, die tot de vaste entourage van de lange arm van Rabat behoren. Opmerkelijk waren er ook een paar functionarissen -allen met een Marokkaanse achtergrond- van de Amsterdamse politie en brandweer vertegenwoordigd.

In de Nederlandse samenleving klinken de laatste jaren kritische geluiden over de aanwezigheid van gezagdragers op bijeenkomsten van de Marokkaanse overheid. Marokko zou met deze contacten inmenging in de Nederlandse instituties natreven.

Eerder stelde de AIVD dit ook vast. Volgens de geheime dienst is Marokko actief via heimelijke inmenging bij Marokkaanse Nederlanders, werkzaam zijn bij de politie. De bekendste ontsporing betrof een spionagezaak waarbij een Rotterdamse brigadier betrokken was.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.