Marokkaanse consul bij de opening van nieuwe moskee Bergen op Zoom

Via verschillende bronnen horen we dat de Marokkaanse consul aanwezig zal zijn op zaterdag 28 september bij de officiële opening van de nieuwe El Feth moskee in Bergen op Zoom. Onduidelijk is in welke rol hij aanwezig zal zijn. Zal hij slechts het gebed bijwonen of wil hij ook een politieke toespraak houden namens het Marokkaanse regime?

Verder heeft de aanwezigheid van de vertegenwoordiger van het Marokkaanse regime voor veel ophef gezorgd onder de Bergse moskeegangers die overwegend Riffijnse roots hebben. Dit komt in een tijd waar de Nederlandse media de aandacht vestigen op de financiering van religieuze organisaties uit het Midden-Oosten en waarbij de “Marokkaanse” islam als oplossing tegen extremisme wordt gepresenteerd door onder andere de NOS.

”De nieuwe moskee heeft ons als moskeegangers 4300 euro gekost, de donaties komen van de moskeegangers en de hulp van andere moslims uit Nederland die wij allen zeer dankbaar zijn. Daar heeft het regime niks bijgedragen, daarom is het onbegrijpelijk dat de Marokkaanse consul zich bemoeit met de opening.”, aldus een teleurgestelde moskeeganger uit Bergen op Zoom die tegen Arif News sprak.

De Bergenaar voegde eraan toe dat de moskee een religieus gebouw is en dat het niet misbruikt moet worden voor politieke doeleinden, al helemaal niet door de consul om het regime in Rabat te promoten. Juist omdat de moskee de afgelopen tijd steeds meer ruimte biedt aan Syriërs, Somaliërs en bekeerlingen die geen enkele connectie hebben met het Marokkaanse regime.

Arif News heeft eergisteren contact opgenomen met het bestuur van Moskee El Feth om wederhoor toe te passen, hun kant van het verhaal te horen en ze wat vragen te stellen. Het bestuur antwoordde gisteren dat het ongepast was om een artikel te schrijven ”aan de hand van signalen” en de redactie kreeg een telefoonnummer met het verzoek ernaar te bellen.

Omwille van de transparantie en om ruis te voorkomen, vroegen we wederom om een schriftelijke reactie en schriftelijke antwoorden. Die is vooralsnog, 24 uur later, uitgebleven.

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.