Marokkaanse consulaten in Nederland misbruiken dienstverlening voor politieke inmenging

Verschillende consulaten van Marokko bieden buiten hun gebouw dienstverlening aan Marokkaanse Nederlanders. Met een mobiele eenheid verplaatsen medewerkers van de Marokkaanse vertegenwoordiging zich naar de regio om hun service dichterbij de Marokkaanse gemeenschap te brengen, dit in lijn met het officiële beleid van Marokko. De Marokkaanse koning had een paar jaar geleden hiertoe opgeroepen. Het offensief is sinds een paar jaar overal in Europa in uitvoering.

Zo bood het Marokkaanse consulaat, gevestigd in Den Bosch, zijn dienstverlening op 26 maart in wijkcentrum Het Ruweel in Maastricht aan. Er valt op dat alleen het adres is genoemd in de oproep. De naam van het gemeentelijke gebouw werd echter vermeden.

Een ander voorbeeld waaraan de Marokkaanse TV een uitzending besteedde, was de verplaatsing van het consulaire team van Amsterdam naar Heerenveen. De Marokkaanse consul-generaal Mohamed El Moutaouakil was persoonlijk aanwezig.

In deze reportage wordt verslag gedaan van de sfeer en de indrukken van de bezoekers. De reacties van de aanwezigen zijn positief. Begrijpelijk, de reis naar Amsterdam om een document te regelen brengt veel kosten en moeite met zich mee. Wel is het verbazingwekkend dat reportage ook een politieke lading krijgt. De aanwezigen zouden het standpunt van Spanje met betrekking tot de Westelijke Sahara prijzen, aldus de Marokkaanse zender.

Het is niet de eerste keer dat de Marokkaanse vertegenwoordiging in deze noordelijke stad neerstrijkt. In 2018 opende moskee El Fath haar deuren voor het Amsterdamse consulaat. Daarop kwamen toen ook kritische reacties. Er zou sprake zijn van inmenging door Marokko. Zicht en controle op dit soort politieke activiteiten is lastig te achterhalen.

Arif News heeft met het ministerie van Buitenlandse Zaken contact opgenomen en gevraagd hoe het zit met het Nederlandse beleid inzake de inzet van mobiele brigades door Marokko. Op onze informatieve vragen zijn we helaas niet veel wijzer geworden. We werden verwezen naar Marokko en het Vedrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer. Een expert die wij hebben geraadpleegd stelt echter vast dat de consulaire activiteiten van Marokko buiten het eigen territorium niet mogen, zonder toestemming van het gastland. Volgens onze bron is politieke inmenging in dit kader uit den boze.

Vragen van Arif News
Antwoord van het ministerie

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.