Marokko blokkeert repatriëring van honderden Marokkaanse minderjarigen in Ceuta

In mei dit jaar werd Ceuta bestormd door duizenden Marokkanen. Het was een ‘vergeldingsactie‘ van Rabat nadat de Sahrawi president Brahim Ghali opgenomen werd in een Spaans ziekenhuis.

Onder deze onderdanen van Mohamed 6 bevonden zich ook minderjarigen. Momenteel zijn er nog maar 425 minderjarigen in de opvangcentra van Ceuta, de rest is gevlucht en leeft als dakloos of heeft de oversteek gemaakt naar het Spaanse vasteland.

In augustus werd bekend dat de Spaanse autoriteiten een deel van deze kinderen zonder de wettelijke procedure had teruggestuurd naar Marokko.

De Spaanse autoriteiten besloten na dit schandaal zich te houden aan de wet. Daarvoor is medewerking van Marokko nodig. Rabat negeert echter de verzoeken van Madrid om informatie te verschaffen over de minderjarige onderdanen van Mohamed 6 in Ceuta.

Het nieuwe protocol, waarmee Spanje aan de slag gaat, maakt in het eerste artikel duidelijk dat alvorens een repatriëringsprocedure te starten, een rapport van de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst nodig is over de familieomstandigheden van de minderjarige. Dit is wat artikel 191 van de Regeling van de Vreemdelingenwet voorschrijft.

Als dergelijke informatie over het gezin niet beschikbaar is, moet het rapport een “schriftelijke toezegging” van de bevoegde autoriteit bevatten dat zij de verantwoordelijkheid voor het kind op zich zal nemen. Dit document wordt aangevraagd via het Algemeen Commissariaat voor Immigratie en het is het ministerie van Buitenlandse Zaken die het verzoek indient bij het Marokkaanse consulaat.

”Noch Binnenlandse Zaken, noch Buitenlandse Zaken hebben gereageerd op de vragen van EL PAÍS over deze kwestie, maar verschillende bronnen die het proces begeleiden bevestigen dat er geen antwoord komt uit Marokko en dat om die reden geen vooruitgang wordt geboekt”, schrijft de Spaanse krant.

Lees ook: Amnesty: Marokko speelt met levens van eigen burgers

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.