Marokko gaat door met vervalsing Riffijnse geschiedenis

1: Riffijnse minister van BuZa. 2: Hoofd van de Riffijnse inlichtingendiensten.

Het Marokkaanse regime heeft een nieuwe postzegel uitgebracht waarop een ‘vermarokkaanste versie’ van de slag om Anoual wordt afgebeeld.
In een verklaring van de Marokkaanse Post staat dat de slag om Anoual ‘een prominente stadium is in de reeks nationale strijd, geleid door de glorieuze Allawitische troon, ter verdediging van nationale heiligdommen (de Allawieten en de annexatie van de Westelijke Sahara)’.

Deze poging om de Riffijnse strijd te vervalsen en te claimen voor de Allawitische troon spreekt alle historische feiten tegen. Marokko en de Allawieten waren absoluut niet betrokken bij de slag om Anoual. De strijd werd ook niet geleid door de ‘glorieuze Allawitische troon’ maar door de Riffijnse leiders.

Marokko vocht juist aan de kant van Spanje en Frankrijk tegen de Riffijnen en hun republiek. De Allawitische sultan had Amerikaanse piloten in dienst die Rififjnse dorpen bombardeerden. De Allawiet gebruikte ook zijn religieuze macht om de bevolking op te zetten tegen de Riffijnse president Abdelkrim El Khattabi. Na de overwinning op Arif republiek reisde de Allawiet af naar Parijs om de overwinning op de Riffijnen te vieren met de leiders van Spanje en Frankrijk.

Sinds de Marokkaanse massamoord op de Riffijnen in 1958/1959 heeft Rabat geprobeerd de Riffijnse geschiedenis uit te wissen om de assimilatie te vergemakkelijken. Om enkele voorbeelden te noemen: het land van de leiders van het Riffijnse verzet werd eigendom van de Marokkaanse staat, het hoofdkwartier van Abdelkrim in Ajdir werd verwaarloosd nadat het als martelcentrum werd gebruikt in 1958/1959 en de naam van de streek Anoual werd veranderd in Talilit in de Marokkaanse documenten. Daarnaast verbiedt Marokko de Riffijnen om de slag van Anoual te herdenken.

In het onderwijs werd de Riffijnse strijd verwaarloosd. Behalve de Marokkaanse propaganda, onder meer een foto van Abdelkrim El Khattabi met Mohamed 5 met de tekst ‘strijder Abdelkrim bespreekt de strijdtactieken met de verzetsleider Mohamed 5’. Maar ook deze bewering bleek vals te zijn omdat de foto in 1960 werd genomen in Cairo. Het gespreksonderwerp was ook niet de strijdtactieken maar de Marokkaanse massamoord op de Riffijnen een jaar daarvoor.

Na zestig jaar onderdrukking en propaganda dacht Rabat de Riffijnse onafhankelijkheidsstrijd uit het geheugen van de Riffijnen te hebben gewist. Maar toen de Riffijnse volksbeweging uitbrak waren de symbolen van deze Riffijnse onafhankelijkheidsstrijd sterk aanwezig, tot grote ergernis van de Allawieten. Het Marokkaanse regime besloot hierna van tactiek te veranderen omdat ze realiseerde dat ze dit collectief geheugen niet kan uitwissen. Marokko is daarom bezig met het vervalsen van dit collectief geheugen.

In de afgelopen weken en maanden verschenen meerdere artikels in de Marokkaanse media die openlijk oproepen tot de vervalsing van de Riffijnse geschiedenis, naast het goedpraten van de Marokkaanse misdaden tegen Riffijnse burgers.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.