Marokko negeert aanbevelingen VN omtrent Imazighen

Marokkaanse hulptroepen trappen op de Amazigh vlag in de Riffijnse stad Nador

Amazigh organisaties hebben kritiek geuit tegen ‘het gebrek aan de wil’ van de Marokkaanse regering om de aanbevelingen van de VN-commissie voor het tenietdoen van racisme en discriminatie (Committee on the elimination of racial discrimination, CERD) te implementeren. De aanbevelingen werden in 2010 gedaan om einde te maken aan het racisme tegen de Imazighen.

In datzelfde jaar stuurde de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties een brief naar de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken. Waarin de laatste werd herinnerd aan de verplichtingen van het Koninkrijk tegenover de getekende internationale verdragen, waaronder ook verdragen die het racisme verbieden.

De VN-commissie heeft 29 aanbevelingen gedaan en verzocht de Marokkaanse regering om binnen vier jaar verslag uit te brengen over de implementatie ervan. Inmiddels is het acht jaar geleden en de regering heeft nog steeds geen verslag uitgebracht. Rabat had ook in hetzelfde jaar een bezoek geaccepteerd van de speciale rapporteur voor rassendisciminatie, maar de regering heeft zijn uitnodiging tot de dag van vandaag niet geïnitieerd.

Marokko moet volgend jaar op twee rapporten van de VN reageren. Het betreft een rapport van de Mensenrechtenraad van de VN dat vorig jaar verscheen en het rapport van de VN-commissie voor het tenietdoen van racisme en discriminatie die volgend jaar in september bij elkaar komt.

”De regering moet duidelijke antwoorden geven op de mate waarin de wetgeving is geëvolueerd op verschillende gebieden die van belang zijn voor de Imazighen, evenals de mate waarin deze meertaligheid garandeert”, aldus Ahmed Arahmouch tegen Hespress.

De VN-commissie had aanbevolen om de taal en cultuur van de Imazighen te versterken, riep op om maatregelen te nemen tegen het racisme jegens de Imazighen en benadrukte de ontwikkeling van de Amazigh-gebieden.

De regeringscoalitie in Rabat wordt geleid door de islamistische PJD, wiens prominente leiders zich meerdere malen racistisch hebben geuit jegens de Imazighen.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.