Meteorietinslag vastgesteld door oude Imazighen?

In de buurt van het dorp Ida Oukazou, ten westen van de Hoge Atlas, hebben onderzoekers rotstekeningen opgegraven van meteoren die inslaan op aarde. Op een van de rotsen is de zon te zien, evenals een mens, twee dieren en wat lijkt op een meteoor in de dampkring.

Naast de tekeningen is ook een tekst in het Tifinagh gegraveerd. Deze vorm van het Amazigh alfabet zou te oud zijn om ontcijferd te worden. Het gebrek aan financiering van dit soort onderzoeken bemoeilijkt de vertaling van de tekst. Hoe oud de rotstekening is, is ook onbekend door het gebrek aan financiën.

Deze Amazigh rotstekeningen zijn niet de enige observaties van meteorietinslagen in de oudheid. In China werden verschillende meteorietinslagen vastgesteld tussen 202 voor en 9 na christus. Een van deze Chinese schetsen lijkt veel op de meteoor dat vastgesteld werd door de oude Imazighen.

Noord Afrika is rijk aan zeer oude rotstekeningen van de Imazighen. Er wordt echter amper aandacht aan besteedt door de regimes, noch worden deze rotstekeningen onderzocht of beschermd. De pan Arabische regimes in Noord Afrika spenderen juist geld uit, in het kader van de arabiseringspolitiek, om de Amazigh identiteit uit te wissen in Noord Afrika. Vaak worden daar radicale groepen voor gebruikt, zoals in 2012 toen radicale islamisten een 8.000 jaar oude rotstekening in de Atlas hebben vernietigd. In Plaats van een onderzoek te starten en de misdadigers te arresteren kwam het Marokkaanse regime met een verklaring naar buiten waarin zij de vernietiging van de rotstekening ontkenden.

 

 

 

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.