Missie staatsimams Marokko mogelijk gemaakt door Nederland

Staatsimam in Rabat

Waarschijnlijk staan de uitgezonden Marokkaanse staatsimams in deze dagen ook in de rij op Schiphol. Met voldoening gaan zij met een koffer vol verhalen terug, en verslag uitbrengen hoe Nederland weer om de tuin is geleid en Marokkaanse Nederlanders een stuk nationalistischer zijn gemaakt.

Hoewel Marokko richting Nederland de staatsbemoeienis via de imams met een duidelijke boodschap organiseert, namelijk grip houden op de diaspora, blijft de Nederlandse regering achterhaald reageren. Recent nog toen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Katrien van Gennip tijdens een debat op 20 april procedureel de Kamer probeert te omzeilen.

Volgens de minister bleek uit doorlichting van de imams dat zij geen gevaar vormen voor de nationale veiligheid. In haar ogen valt religieuze staatsindoctrinatie van het autoritaire Marokko daar niet onder.

Gelukkig zijn D66 en VVD niet blij met de lijn van de CDA minister. De liberale partijen hebben extra schriftelijke vragen aangekondigd.

Dat Marokko met de zogenaamde religieuze diplomatie andere verborgen doelen heeft, wordt voor Nederland overigens stiekem gehouden. Rabat is zich bewust van de maatschappelijke en politieke context en probeert die gevoeligheid te voorkomen.

In andere landen zoals Frankrijk, België, Italië, Spanje en Duitsland wordt de ware reden van de religieuze staatsindoctrinatie juist openlijk gecommuniceerd. Sommige landen vallen zelfs in katzwijm. Onder het mom van aanpak van extremisme is Rabat behendig in het inspelen op angsten onder Europese politici en publieke opinie.

En dat valt ook op. Duitsland is niet ontoevallig in de Marokkaanse pers aangehaald. Volgens Hespress waren de staatsimams gedurende de ramadan succesvol in hun missie. De religieuze leiders in opdracht van de Marokkaanse staat, waar je schaamteloos kan worden gearresteerd als je niet mee doet aan de vastenmaand worden in Düsseldorf ontvangen door de Marokkaanse consul-generaal.

Markant in dit nieuwsbericht is dat het consulaat toegeeft een team te hebben samengesteld voor de begeleiding van de imams in de promotie van de Marokkaanse islam en de verheerlijking van Mohammed 6. Tijdens de afsluitende ceremoniële samenkomst werd zelfs voor de Marokkaanse monarch, als leider der gelovigen, gebeden.

Deze bemoeienis gebeurt ook in Nederland. De moskeeorganisatie UMMON die van oudsher geldt als dekmantel van de Marokkaanse overheid is voor de façade verantwoordelijk voor de visumaanvraag van de imams.

Met mij zijn velen benieuwd naar de vragen van de Kamer en vooral naar de antwoorden van minister Katrien van Gennip. Durft zij af te rekenen met deze struisvogelpolitiek?

Ik hoor graag wanneer de uitgezonden staatsimams van Marokko eindelijk op hun retour zijn?

Opiniestuk geschreven door Anir Amaqrane

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.