‘Moskee’ Al Kabir in dienst van het Marokkaanse regime

Afgelopen juni publiceerden wij twee artikelen (1,2) over Marokkaanse moskeeën die de vrijdagpreek hebben misbruikt om trouw te zweren aan Mohamed 6 en hem -tegen de wil van de moskeebezoekers- te promoten.

Na deze publicatie kregen we informatie van de Riffijnse gemeenschap in Amsterdam over verschillende moskeeën die geheel beheerd worden door de Marokkaanse inlichtingendiensten. De verhalen konden wij helaas niet publiceren omdat de getuigen bang zijn voor vergeldingsacties door de Marokkaanse inlichtingendiensten.

Afgelopen woensdag publiceerde een nauwelijks gelezen ambassadekrant een artikel dat inzicht geeft in de heimelijke activiteiten van moskee Al Kabir.
Het artikel wordt ingeleid door een lang stuk van imam Marzouk Aulad Abdellah waarin hij trouw en loyaliteit aan Mohamed 6 zweert. Marzouk, die zich ook presenteert als een hoogleraar, herhaalde meerdere malen dat hij een trouwe dienaar is van de Cherifien staat (de Allawieten). Hij verzekerde zijn koning Mohamed 6 ook ervan dat hij bereid is alles op te offeren om hem en het vaderland te verdedigen. Marzouk is ook actief binnen de Europese Raad van Marokkaanse Schriftgeleerden, die gesponsord wordt door Rabat.

Het vervolg van het artikel gaat over een bijeenkomst in moskee Al Kabir op 22 mei. Bestuursleden en sleutelfiguren van diverse moskeeën en organisaties waren erbij aanwezig.
De bijeenkomst vond plaats tijdens de ramadan en op de heilige nacht ‘Laylat al-Qadr’. Het onderwerp was echter niet religieus maar ging over politieke zaken zoals de Westelijke Sahara en de Riffijnse activisten.

De sprekers waren ook geen schriftgeleerden, maar vertegenwoordigers van het Marokkaanse consulaat in Amsterdam, de Marokkaanse ambassade in Den Haag en een sympathisant van CCME: Kacem Achahboun. Hij onderhoudt goede contacten met Abdellah Boussouf van CCME die vervolgd wordt voor spionage in Spanje.
Kacem Achahboun sprak over de eerste generatie Marokkanen (meerderheid Riffijnen gedeporteerd na de massamoord van 1959) en ‘hun belangrijke rol in het verdedigen van het Allawitische koninkrijk’.

De Marokkaanse consul-generaal Mohamed Moutaouakkil sprak uitbundig over de Westelijke Sahara en het belang van het verdedigen van de annexatie door de Allawieten.

Een andere ambassade vertegenwoordiger, Abdoh Al Kadri, sprak zijn waardering uit over de reactie van Marokkaanse monarchisten nadat Riffijnse activisten-die hij vijanden van het vaderland noemde- de Allawitische vlag van de consulaten in Utrecht en Den Bosch hadden verwijderd. Volgens Abdou was dat het bewijs dat ‘de Marokkanen in Nederland van hun land en hun koning houden’.

Mustapha Slaby, de voorzitter van moskee Al Kabir had ook een boodschap voor de Riffijnse activisten, die hij ook ‘vijanden van het vaderland’ noemde. Volgens hem heeft Marokko een volk buiten haar grenzen, dat haar kan verdedigen elke keer wanneer het land aangevallen wordt door de ‘vijanden van de nationale integriteit’.

 

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.