Motie om de repressie in Arif te veroordelen in Andalucia

De fractie van de partij Podemos in het parlement van de autonome regio Andalucia heeft een motie ingediend die o.a. de Marokkaanse repressie in Arif veroordeelt.
Het is niet de eerste keer dat het parlement van Andalucia aandacht schenkt aan de Riffijnse zaak.

De nieuwe motie zal nog goed gekeurd moeten worden. Mocht de meerderheid akkoord gaan zal de Andalusische regering niet de eerste zijn die de repressie in Arif veroordeelt. In juli veroordeelde het Baskisch parlement de vonnissen tegen de Riffijnse activisten in Oukkacha en eiste hun vrijlating, evenals een einde maken aan de arrestaties en onderdrukking van de Riffijnen.

ArifNews heeft de motie vertaald:

1- Het parlement van Andalusië spreekt zijn afwijzing uit tegen elke beperkende of repressieve actie die het recht beperkt op vreedzame demonstratie, dat voortvloeit uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

2- Het parlement van Andalusië veroordeelt, in overeenstemming met de rapporten van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de buitengewoon onrechtvaardige aard van de processen en vonnissen die zijn uitgesproken in de zaak van de 53 activisten van de volksbeweging van Arif in de rechtbank van eerste aanleg in Casablanca.

3- Het Andalusisch parlement dringt er bij de regering van Andalucia op aan om de Marokkaanse autoriteiten via haar ambassade in Spanje aan te spreken:

a) Dat zij de beschuldigingen van foltering door de gedetineerden uitvoerig onderzoeken, de personen die achter deze mogelijke misstanden ter beschikking  stellen aan de gerechtelijke autoriteiten en de slachtoffers adequaat compenseren.
b) De nietigverklaring van de vonnissen en de onmiddellijke vrijlating van zowel de 53 veroordeelde activisten als de andere Hirak-activisten die in afwachting van een proces worden vastgehouden, of degenen die al veroordeeld zijn en hun straf uitzitten in verschillende Marokkaanse gevangenissen.
c) Het respecteren van de mensenrechten in al haar acties in Arif en de conflicten oplossen door middel van onderhandelingen en dialoog.

4- Het Andalusische parlement dringt er bij de raad van bestuur van de ‘Junta de Andalucia’ op aan een commissie te creëren waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn. Met het mandaat om een evaluatieverslag uit te brengen over de programma’s en projecten van de laatste tien jaar in de provincies van Alhoceima en Nador en waarbij de autonome regio Andalucia direct bij betrokken was. Evenals de impact van deze projecten op de sociale ontwikkeling, mensenrechten en de fundamentele vrijheden in deze provincies. Inclusief de berekening van de mate van de medeverantwoordelijkheid van de Marokkaanse autoriteiten met betrekking tot deze doelstellingen.  Binnen zes maanden na de goedkeuring van de motie moet de commissie haar werk hebben afgerond en een rapport, inclusief de conclusies, presenteren in het Andalusisch parlement.

 

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.