Nasser Zafzafi roept op tot een vrouwenmars in Brussel

De leider van de Riffijnse volksbeweging, die een gevangenisstraf van 20 jaar moet uitzitten in de Marokkaanse gevangenis Oukkacha, heeft opgeroepen om een vrouwenmars te organiseren in de Europese hoofdstad Brussel om een tegengeluid te bieden aan de aanvallen op de Riffijnse vrouwen.

De brief werd door Nasser Zafzafi telefonisch doorgegeven aan zijn vader Ahmed die het publiceerde op zijn Facebook-account. Het Marokkaanse regime kwam kort daarna met een verklaring waarin zij ontkent dat Nasser een brief naar buiten bracht.

De Riffijnse activist uit België Noureddine Adherbal heeft de brief vertaald naar het Nederlands, met zijn toestemming publiceren wij de inhoud ervan:

”Nasser Zefzafi roept op tot een mars om de Riffijnse vrouw te eren…

Gezien de onrechtvaardigheden die de Riffijnse vrouw ondergaan heeft sinds het begin van de Volksbeweging, in termen van verschillende aanvallen, geleid door oude hof lakeien en de clerus (geestelijkheid) van onwetendheid en schaamte en door de repressie en ontvoeringen die haar ten beurt viel door de autoriteiten. Zie nu hoe ze het onderwerp is geworden van smaad en laster met de bedoeling om haar eer aan te tasten door haar mede-Riffijnen.

We geloven dat de vrije Riffijnse vrouw de ruggengraat vormt van de Volksbeweging in de Rif en in Europa. Het is dan ook haar recht om deel te nemen naast de man om bij te dragen aan de verwezenlijking van het eisenpakket en de opheffing van het beleg op de Rif. Ik roep met trots de Riffijnse Diaspora, mannen en vrouwen, de adolescenten, jong en oud, en zelfs de mindervaliden op tot eerherstel van de Riffijnse vrouw aan de hand van een krachtige mars met een zo groot mogelijk aantal en schitterend in préséance met als slogan: ” De Riffijnse vrouw is een rode lijn”.

Naar aanleiding van deze geweldige gelegenheid roep ik alle activisten en al degene die de waardigheid van onze vrouwen naar waarde schatten op om deel te nemen aan de mars op 16 februari 2019 in Brussel. Dit om de wereld te laten zien dat we niet te vermurwen zijn wat betreft het verdedigen van onze vrouwen van alle agressie en aanvallen op haar reputatie.

Suggestie: Ik vraag van alle deelnemers om een ballon mee te nemen waarop één van de eisen van het eisenpakket op geschreven staat, geschreven in verschillende talen en deze dan ter lucht te laten. Dit in de hoop dat onze wensen beantwoordt worden door Hij die in de hemelen is, nadat deze onbeantwoord bleven door zij die op aarde vertoeven. Ten slotte mag deze mars beëindigd worden door opnieuw de eed van de Volksbeweging af te leggen.”

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.