Nasser Zafzafi verzekerd van nominatie voor Sakharovprijs!

Het maandenlange werk van de Werkgroep Sakharovprijs, samen met de steun van een paar leden van het Europees Parlement, heeft zijn vruchten afgeworpen. Nasser Zafzafi kan rekenen op minstens 41 stemmen van EP-leden, daarmee zal hij verzekerd zijn van nominatie voor de prijs die jaarlijks uitgereikt wordt door het Europees Parlement.  EP-lid Marie-Christine Vergiat heeft het nieuws getwitterd, een lid van de werkgroep heeft het nieuws bevestigd aan ArifNews.

De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken is een onderscheiding die sinds 1988 jaarlijks wordt uitgereikt door het Europees Parlement en die is bedoeld als onderscheiding voor een bijzondere prestatie op een van de volgende gebieden:
– Bescherming van de rechten en fundamentele vrijheden van de mens, met name van de vrijheid van meningsuiting.
-Bescherming van de rechten van minderheden.
– Eerbiediging van het volkenrecht.
– Ontwikkeling van de democratie en handhaving van de rechtsstaat.

De prijs is genoemd naar de Russische atoomgeleerde en dissident Andrej Sacharov, die in de Sovjet-Unie pleitte voor vrijheid van meningsuiting.
Rond 10 december wordt de prijs met een waarde van EUR 50.000 door het Europees Parlement uitgereikt tijdens een plechtige zitting in Straatsburg. Op die datum werd in 1948 de Universele verklaring van de rechten van de mens ondertekend.

Op de lijst van de winnaars van de Sakharovprijs staat o.a. Nelson Mandela. Zo ver is Nasser Zafzafi echter nog niet, de Riffijnse activist zal te maken krijgen met hevige concurrentie van andere genomineerden. Nasser is door fase 1 en dat is nominatie voor de prijs, later volgt fase 2 waarbij een top drie wordt gekozen. In fase drie zal de winnaar verkozen worden.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.