Nasser Zafzafi waarschuwt voor Ikhozomachoqiyen en politieke “winkels”

In een nieuwe brief van de Riffijnse activist Nasser Zafzafi, die een gevangenisstraf van 20 jaar uitzit in de Oukkacha-gevangenis in Casablanca, waarschuwt hij de Riffijnen voor de manoeuvres van de politieke “winkels” en hun bondgenoten de ikhozomachoqiyen.

In de brief heeft Nasser het over sommige figuren die vervloekt worden door de Riffijnen en die bekend staan om hun opportunisme en slaafsheid de volksbeweging probeert te misbruiken door de mensen wijs te maken dat hun aanwezigheid van belang is, om de scenario van 2004 te herhalen.

Nasser Zafzafi zegt dat deze figuren de laatste tijd actief zijn om Arif te doen knielen en zijn beweging te doen uitdoven.

Zafzafi legt uit wie achter deze manoeuvres zijn: “De mensen achter deze recente ontwikkelingen, zijn de ikhozomachoqiyen, in klederdracht van rechtgeaarde activisten waarnaar ik al enkele keren heb verwezen, hun kwaadwillige rol (in de coulissen) ontmaskerd heb en hun banden met de Makhzen blootgelegd heb. De waarheid is dat ze dit masker dragen enkel en alleen om hun eigen ambitie te stillen en hun meesters te dienen.”

De Riffijnse activist Noureddine Adherbal heeft de boodschap van Nasser Zafzafi volledig vertaald naar het Nederlands:

Boodschap Nasser Zafzafi 18/03/2019
”Nee aan de verklaringen van de politieke elite…”

Sommige partijen/strekkingen die bekend staan om hun opportunisme en hun slechte reputatie genieten in de Riffijns collectief geheugen, onderworpen aan eigenbelang en onderdanigheid aan hun eigen ambities proberen de volksbeweging te kapen en trachten zo de publieke opinie te overtuigen van het nut van hun bestaan. Op deze manier willen ze het scenario van 2004 (aardbeving Alhoceima) herhalen, toen er namelijk een commissie werd aangesteld voor de heropbouw van Alhoceima.

De ontwikkelingen van de laatste periode van deze dieners van het politiek establishment bracht me ertoe om jullie, vrije Riffijnen te waarschuwen. Deze hebben enkel de bedoeling om de Rif te vernederen, te onderwerpen en haar Volksbeweging lam te leggen.

De mensen achter deze recente ontwikkelingen, zijn de khozomacuqiyin, in klederdracht van rechtgeaarde activisten waarnaar ik al enkele keren heb verwezen, hun kwaadwillige rol (in de coulissen) ontmaskerd heb en hun banden met de Maxzen blootgelegd heb. De waarheid is dat ze dit masker dragen enkel en alleen om hun eigen ambitie te stillen en hun meesters te dienen.
Op basis hiervan en als activist zijnde van de Riffijnse Volksbeweging wijs ik elke dialoog af waarvan het initiatief komt van een verdachte partij, noch zal ik toestaan dat iemand zich verrijkt door het lijden van de Riffijnen uit te buiten zonder deze aan de schandpaal te nagelen.
De enigste zorg van deze mensen is het vullen van hun maag en bankrekening. Ik sta nog steeds achter mijn standpunt waarbij ik het politiek establishment afwijs en deze catalogeer als deel van het probleem.

Ik wil hierbij verklaren dat de Riffijnse kwestie niet onderhandelbaar is, en dat elk resultaat die voortvloeit buiten het kader van overtuigingen en principes van het Riffijnse volk, daar geen deel van uitmaak en onschuldig aan ben zoals de wolf onschuldig was aan het bloed van Youssef( verwijzing koranisch verhaal).

En dus daarom, als de Staat de intentie en oprechte wens heeft om de Riffijnse kwestie op te lossen zal het in gesprek moeten gaan met de oprechte activisten van de Riffijnse Volksbeweging, zij die geloven in de principes van de beweging en zich houden aan het vooropgesteld plan en het eisenpakket. Elke dialoog buiten dit kader is voor ieders verantwoordelijkheid.
Ik beschouw dit als mijn persoonlijke mening en is dus ook voor niemand bindend, en zal met niemand samenwerken die bekend staat om compromissen te maken en vertrouwen en verbonden te verraden.

Tenslotte, Ja voor een eerlijke en zinvolle dialoog met diegenen die de oplossing in handen hebben. De fase is aangebroken waarbij de Staat ernstig moet nadenken in het vinden van effectieve oplossingen want onverzettelijkheid zal leiden tot niets. Het thuisland is belangrijker dan waardeloze slogans!

De Staat zal moeten tegemoetkomen aan de eisen van het Volk, op een democratische manier en luisteren naar hun grieven. De eisen laten zich als volgt formuleren:
1) vrijlating van alle activisten van de Riffijnse Volksbeweging
2) stoppen van alle vervolging van de Riffijnen en de Riffijnse diaspora
3) voldoen aan de eisen van de Riffijnen
4) vervolging van al diegenen die betrokken zijn bij schendingen, misdaden en overtredingen tegen het Riffijnse volk

Ik,Nasser Zafzafi verklaar zoals ik al in eerdere mededelingen gezegd heb, God is met jullie en ik verwacht geen dank noch beloning, belangrijke positie of bezit. Ik ben geen leider maar ben wel een politiek gedetineerde met gevangenenummer 74823 wiens vrijheid ontnomen is door mijn deelname aan de vreedzame, heilige Riffijnse Volksbeweging.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.