Nederland: Marokko is onveilig voor Riffijnse activisten

In de nieuwste herbeoordeling van de lijst van ‘veilige landen’, waarop onder meer Marokko, Algerije en Tunesië staan, is er een uitzondering gemaakt voor Riffijnse activisten.

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid liet de voorzitter van de Tweede Kamer in een brief weten dat: ‘Activisten van de Riffijnse volksbeweging en journalisten die verslag deden over de situatie in de Rif en de demonstraties daar, als uitzonderingsgroep aan te wijzen.’

In de brief staat ook dat personen uit de genoemde uitzonderingsgroepen uitgezonderd zijn van de aanwijzing ‘veilig land van herkomst’ en dat hun asielaanvragen anders behandeld moeten worden.

Het is de eerste keer dat Nederland erkent dat Arif onveilig is voor haar inwoners die zich uitspreken tegen het Marokkaanse regime. In de afgelopen periode is er ook asiel verleend aan enkele Riffijnse activisten.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.