‘Nederlandse’ moskeeraad: Alle Marokkanen zijn soldaten achter Mohamed 6!

Verklaring van RVMM

De Marokkaanse vlag, die ontworpen is door de Franse residentgeneraal Hubert Lyautey, wordt vaker verbrand door onder meer Sahrawi’s (foto1), Marokkanen (foto2) en Fransen(foto3). Maar het Marokkaanse regime besteedt daar geen aandacht aan, in de gevallen van de Sahrawi’s wordt het juist bewust in de doofpot gestopt.

Dit veranderde afgelopen zaterdag 180 graden toen de Marokkaanse vlag verbrand werd tijdens een demonstratie van Europese Riffijnen in Parijs. Marokko, dat continu opzoek is naar excuses om zijn repressie en discriminatie jegens de Riffijnen te rechtvaardigen, greep zijn kans en gaf de opdracht aan zijn handlangers de verbranding aan te grijpen om Riffijnen aan te vallen.

Media in dienst van het regime, parlementariërs, verenigingen die subsidies krijgen van het regime en Marokkaanse fascisten werden ingezet om de Riffijnen te demoniseren.
De lange arm van Rabat in Europa kon niet uitblijven. Een van de verenigingen die al lange tijd verdachte banden onderhoudt met de Marokkaanse ambassade is de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland (RVMM).

De Marokkaanse regimegezinde media melden dat de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland ”de onverantwoorde acties en misbruik die van invloed zijn op de heiligdommen van het Koninkrijk Marokko en haar nationale symbolen veroordeelt”. In dezelfde verklaring lezen we dat de RVMM het heeft over: ”alle Marokkaanse burgers(in het binnen- en buitenland) achter Zijn Majesteit Koning Mohammed VI aangeworven zullen blijven om de heiligdommen van het land en de territoriale integriteit te verdedigen.”

Het is opvallend dat een Nederlands-islamitische organisatie zich bemoeit met een politieke kwestie en ernaar streeft om de Nederlanders met Marokkaanse roots te rekruteren voor de Marokkaanse koning en zijn agenda. Terwijl de moskeekoepel op haar website het volgende vermeldt: ”De RVM en de bij de RVM aangesloten moskeeën spannen zich daarom niet alleen in om voor Marokkaanse moslims de voorwaarden te creëren zodat ze op waardige wijze hun geloof kunnen belijden, maar ontwikkelen ook verschillende activiteiten die de participatie en de integratie van moslims in Nederland bevorderen. Bijzondere aandacht geven we daarbij aan vrouwen, ouderen en jongeren.”

Wie een kijkje neemt op hun Facebookpagina ziet men dat de RVMM betrokken is bij het organiseren van ambassade-feestjes en dat ze hechte banden onderhouden met het Marokkaanse regime via haar ambassade in Nederland. Het is dan niet meer dan logisch dat de RVMM, in opdracht van de ambassade, deel heeft genomen aan de hetze tegen de Riffijnen. De Al-Ihsane moskee, die deel uitmaakt van deze koepelorganisatie, kreeg 30 duizend euro als donatie van de Marokkaanse koning Mohamed VI. Dezelfde moskee kwam in juni 2017 in het nieuws toen de vrijdagpreek gebruikt werd om de moskeegangers op te zetten tegen Riffijnse activisten.

Opvallend is dat de moskeeraad zich nooit uitliet tegen het verbranden van de Riffijnse en Amazigh vlaggen door Marokkaanse fascisten die oproepen om de Riffijnen uit te roeien, wat de vraag oproept of de RVMM achter de oproepen staat om de Riffijnen uit te roeien.

(foto1)

(foto2)

(foto3)

 

 

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.