NRC onderzoek bevestigt actieve rol Marokko in moskeeën

Het NRC heeft onthuld dat sommige gemeenten geheime infiltraties in Nederlandse moskeeën lieten organiseren. NTA, een bureau dat ‘gespecialiseerd is in radicalisering’ voerde deze opdrachten uit. De onthulling veroorzaakt veel ophef binnen de moslimgemeenschap. Sommige politieke partijen hebben aangekondigd Kamervragen te zullen stellen.

Ook Marokko actief in moskeeën

De uitgevoerde geheime operaties in Marokkaans-Nederlandse gebedshuizen worden niet alleen door de Nederlandse overheid gedaan. Ook Marokko heeft er een handje van. Dat weet de gemiddelde Marokkaanse Nederlander al te goed. Toch is er vaak weinig ophef. Angst speelt daarbij een grote rol. In het NRC onderzoek is bevestigd dat Marokko hier actief is.  NTA verzamelde ook informatie over het contact van moskeeën met de Marokkaanse overheid. Over de Edese moskee Al Mouahidin zegt NTA: “nauwlettend in de gaten wordt gehouden door de Marokkaanse autoriteiten, om te zorgen dat de salafisten in Ede niet over de schreef gaan”. De bestuursleden zouden hierover frequent communiceren met de consulaire en diplomatieke autoriteiten van Marokko”. Cynisch bij dit verhaal is dat een aantal medewerkers van NTA, die momenteel tot verraders van de oemmah worden bestempeld, in het verleden ook contact hebben gehad met de Marokkaanse overheid aldus een bron van Arif News. Dit roept vragen op over hoe betrouwbaar en neutraal de bevindingen van NTA zijn.

Andere vormen van inmenging

De laatste periode duiken meer een meer gevallen, die de Marokkaanse bemoeienis aantonen. De lange arm van Rabat onderhoudt contacten met veel moskeebestuurders en imams. Marokkaanse autoriteiten infiltreren in moskeeën en dicteren de preek van de imams. Een recent voorbeeld is de studiedag, georganiseerd door de Marokkaanse Raad van geleerden in Europa en Verenging Imams Nederland. De bijeenkomst, die op 12 oktober in Dar El Huda in Amsterdam was gehouden, had als titel ‘de rol van de imam en het nieuwe religieus discours in Europese context”. De consul-generaal van Amsterdam was ook aanwezig. De organistoren worden aangestuurd door het ministerie van Religieuze Zaken.

Debat over lange arm Rabat in de Benelux

Het artikel van NRC komt enkele dagen na de reportage van VRT over de lange arm van Rabat in Belgische moskeeën. De uitzending heeft van links tot rechts een golf van verontwaardiging veroorzaakt. De Belgische politieke elite lijkt eindelijk wakker te worden hoe de buitenlandse staten -met misbruik van diasporapolitiek- een reële bedreiging vormen voor de rechtsorde.

Het onderzoek van NRC zal de discussie over scheiding van kerk en staat nog meer scherper maken. Ook voor wat betreft de lange arm van Rabat via moskeeën en andere kanalen.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.