Ontkenner invloed Marokkaanse ambassade Bouhalhoul krijgt oorkonde van de ambassade

Aan het charmeoffensief van de Marokkaanse ambassade en consulaten komt kennelijk geen einde. In snel tempo volgen de bijeenkomsten met invloedrijke of veelbelovende Marokkaanse Nederlanders elkaar op.

Doelgroepen zijn Marokkaanse Nederlanders op strategische posities (overheid, politiek, media) en de laatste tijd ook HBO- en WO-studenten. Met een aantal van deze mensen hebben zij al jaren een ‘relatie’, anderen worden nu voor het eerst benaderd en vaak ook meteen geëerd met een oorkonde.

Belangrijk om te weten is dat er ook heel veel Marokkaanse Nederlanders niet ingaan op deze uitnodigingen. Meestal omdat zij niet in de invloedssfeer van Rabat wensen te komen of omdat zij ingaan op deze toenaderingspogingen niet kunnen rijmen met hun maatschappelijke positie of politieke principes.

Een greep uit de bijeenkomsten vanaf november 2018 tot nu: een ‘paneldiscussie’ over ‘Marokkanen in de Nederlandse media’ met studenten in een partycentrum in Zuidland, uitreikingen van oorkondes aan o.a. Limburgs CDA-raadslid Aissa Meziani, vieringen van de Groene Mars met o.a. Diwan-winnares Samira Fegrachi en de Diwan Awards in Den Haag waar Marokko ruimschoots vertegenwoordigd was door de Marokkaanse ambassadeur Abdelouahab Bellouki, sponsor Royal Air Maroc en televisiestation 2M.

Dit keer werd de Internationale Vrouwendag op 8 maart aangegrepen als gelegenheid om de banden tussen Marokko en Marokkaanse Nederlanders nog eens flink aan te halen.

In diverse steden zoals Almere, Utrecht en Rotterdam gaven de ambassadeur en consuls van Rabat acte de présence. In Rotterdam werden actieve vrouwen en mannen stiekem opgetrommeld om hun visie en ervaring te delen. De deelnemers worden zoals gewoonlijk door de Marokkaanse vertegenwoordigers persoonlijk uitgenodigd. Van een openbare bijeenkomst is dus geen sprake.

Een van de gastsprekers op deze 8 maart in Rotterdam is Rabiaa Bouhalhoul, die werkzaam is voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij heeft een leidinggevende functie bij de Expertise-unit Sociale Stabiliteit. Een instelling die met gevoelige informatie omgaat. Een recente publicatie van deze Expertise-unit Sociale Stabiliteit is bijvoorbeeld de ‘Factsheet voor Gemeenten. Onrust in Noord-Marokko en de invloed op Marokkaans Nederlandse gemeenschap.’

Twee passages vallen op:

1. Verschillende perspectieven

Er wordt verschillend gedacht over de protestbewegingen in Marokko en Nederland. In het algemeen geldt dat het merendeel van de Marokkaans Nederlandse gemeenschap de koning van Marokko steunt. Een grote groep Marokkaanse Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van het zaaien van verdeeldheid. Zij zien de Marokkaanse koning (als politiek leider, leider van de strijdkrachten, en als religieus leider) als de persoon die het land kan blijven verenigen. Desondanks kunnen velen ook begrip opbrengen voor de situatie in het Rif en de demonstranten. Naast bovengenoemde initiatieven die solidariteit betuigen met het Rif-gebied, bestaat er in Nederland een kleine beweging van Riffijnen die strijdt voor onafhankelijkheid van het Rif. Ook bestaat er een groep die meer de nadruk legt op de Riffijnse cultuur en identiteit. Daarbinnen is er ook een kleine groep die kritisch is ten opzichte van de religieuze en islamitische identiteit en die dat beschouwt als onderdeel van de Marokkaanse onderdrukking van het Rif.

2. Invloed Marokkaanse overheid in Nederland

Er gaan aanhoudende geruchten rond dat er sprake is van invloed van de Marokkaanse overheid op Marokkaanse Nederlanders. Zo zou Marokko via de ambassade berichten doen uitgaan die de demonstraties veroordelen en die oproepen tot eenheid. Bewijzen voor deze geruchten zijn er vooralsnog niet. Deze geruchten zijn wel van invloed op het gevoel van onveiligheid bij de Marokkaanse Nederlanders. Het is goed om hier rekening mee te houden in de contacten met de gemeenschap.

Mevrouw Bouhalhoul werd na de bijeenkomst uitvoerig bejubeld en vervolgens getrakteerd op een oorkonde en bloemen door de Marokkaanse consul van Utrecht.

De vraag die zich opwerpt: waarom laten Marokkaans-Nederlandse burgers zich lenen voor activiteiten van een land dat de mensenrechten – ook van vrouwen – in het land Marokko stelselmatig schendt. En dan hebben we het nog niet eens over de vraag wie de maatschappelijke carrière van deze succesvolle Marokkaanse Nederlanders mede mogelijk heeft gemaakt.

Het zou mevrouw Bouhalhoul en andere medewerkers van Nederlandse instellingen sieren als zij afstand houden van de propaganda en de bemoeienis van Rabat.

Nog 1 saillant detail over mevrouw Bouhalhoul:
Uitspraak Rabiaa Bouhalhoul over het Rifgebied: ‘Hoge bomen vangen veel wind. Dat voelt Aboutaleb, zegt Rabiaa Bouhalhoul, beleidsmedewerker bij de gemeente Rotterdam. Ahmed komt uit een deel van Marokko dat slecht bekend staat, zegt Bouhahoul. ,,Het is alsof hij met zichzelf heeft afgesproken om te laten zien dat het ook ánders met je kan aflopen als je uit die streek komt. Hij moet altijd strijd leveren met zichzelf.”

 

Voor foto’s van het evenement van de ambassade en consulaten in Rotterdam klik op deze link.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.