Open brief: Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit

Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die het niet wist.

Na het verschijnen van het manifest voor keuzevrijheid in nationaliteit vorig jaar september, kwamen er veel reacties los. Een groot deel ervan maakte melding van een bekend feit: de Marokkaanse overheid bepaalt de Marokkaanse nationaliteitswetgeving en niet de Nederlandse overheid!

Dit weten de initiatiefnemers. De initiatiefnemers pleiten daarom voor het nemen van maatregelen die Nederlanders met een ongewenste nationaliteit beschermen. Maatregelen die genoemd zijn in de initiatiefnota ‘Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit’ (35475) van het lid Paternotte, waarover u morgen zult debatteren.

De in de initiatiefnota genoemde voorstellen ondersteunen wij, Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit, van harte. Wij vragen u om ons te steunen en dus met deze voorstellen in te stemmen. Alleen met de juiste acties zal de Marokkaanse overheid gestimuleerd worden de eigen wetgeving wijzigen, zoals in het verleden al eerder is gebeurd. Met een beetje overdrijving, kan zelfs gezegd worden dat in Marokko de wijziging van de wetgeving vaker voorkomt dan het toepassen ervan.

Het invoeren van een nationaal register van ongewenste tweede nationaliteiten, het initiëren van een internationaal register en de vorming van een coalitie met andere EU-lidstaten zijn stappen die ons zeker zullen beschermen.

Deze maatregelen zullen honderdduizenden Nederlanders de mogelijkheid geven om formeel uiting te geven aan hun keuze voor het Nederlanderschap, voor zichzelf en/of voor hun kinderen. Een nationaal en internationaal register van ongewenste tweede nationaliteiten zal bovendien duidelijk maken dat de claims van buitenlandse overheden op “hun onderdanen” binnen de EU ten onrechte is. De belangrijkste meerwaarde van het registreren van de individuele keuze in nationaliteit, is echter het feit dat de geregistreerde aantallen niet meer te negeren of te ontkennen zullen zijn voor buitenlandse regeringen.

Helaas durft lang niet iedereen zich openlijk uit te spreken over de wens om verlost te worden van controle, bemoeienis en intimidatie door buitenlandse staten. Een nationaal en internationaal register biedt ons een veilige plek om die wens vast te leggen en mee te laten tellen. Wij doen een beroep op u om de wens van Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit niet te negeren en ons te steunen.

Collectief Keuzevrijheid in Nationaliteit

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.