Oproep om het leven van Rabie Ablak te redden

Na meer dan 30 dagen hongerstaking is het leven van de Riffijnse politieke gevangene Rabie Ablak in gevaar. Hij is samen met een paar andere Riffijnse gedetineerden opgenomen in de ziekenboeg van de gevangenis Tanger 2, in afwachting van de toestemming van het openbaar ministerie om verplaatst te worden naar het Mohamed V ziekenhuis.

Familieleden en verschillende activisten roepen de internationale gemeenschap op in actie te komen om het leven van deze Riffijnse politieke gevangenen te redden.

Hieronder de vertaling van de oproep, de tekst is vertaald door de Belgisch-Riffijnse activist Noureddine Adherbal:

DRINGEND: Red het leven van de politiek gevangene Rabie Alablak

We roepen u vandaag op om het leven van politieke gevangenen te redden, Rabie Al Ablak die vanuit de Oukacha gevangenis in Casablanca werd overgebracht naar de Tanger 2-gevangenis tijdens een hongerstaking en in zeer zwakke gezondheidstoestand. Sinds zijn arrestatie op 28 mei 2017 is Rabie de vijfde hongerstaking aangegaan op 20 maart om te protesteren tegen de marteling, de slechte gevangenisomstandigheden, de oneerlijke processen en de bevestiging van de vonnissen in hoger beroep. De activist van de Riffijnse Volksbeweging zit momenteel een gevangenisstraf van 5 jaar uit op basis van oneerlijke processen. Vanwege zijn hongerstaking verkeert hij na meer dan 30 dagen in een zeer kritieke toestand.

Zijn broer, Abdellatif Alablak, zei op maandag 22 april dat de “35-jarige Rabie Alblak op sterven na dood is en dat hij al even niets van hem heeft gehoord”. Mohamed Jelloul nog een andere gedetineerde activist bevestigd vanuit de Tanger 2-gevangenis dat Rabie op dit moment zijn leven op het spel staat.
Zijn langste genomen hongerstaking duurde 48 dagen, waarbij hij bijna zijn leven verloor, maar werd op het laatste nippertje overgebracht naar het ziekenhuis Moulay Yusuf waar hij het hele weekend werd behandeld en verzorgd. Evenwel werd er nooit een medisch dossier aan hem noch aan zijn familie en advocaten overhandigd. Alsook blijft de publieke opinie in het duister tasten wat betreft dat de algemene status van zijn gezondheid. Dusdanig weet niemand, tot op heden wat de exacte schade is die hij opliep aan zijn vitale organen en de rest van zijn lichaam als gevolg van de opeenvolgende en lange hongerstakingen. Ook weet niemand wat de gevolgen zijn van de marteling die hij onderging gedurende de eerste weken van zijn leven. zijn arrestatie.

Rabie geeft aan dat hij dagenlang is gemarteld door politieman Issam El Bouzidi El Bushikhi. Deze zou hem dagenlang gemarteld hebben en hem gedwongen hebben om blanco verklaringsdocumenten af ​​te tekenen. Deze heeft ie verkregen onder foltering en bedreigingen en hem vervolgens overhandigde hebben aan de nationale afdeling van de gerechtelijke politie die hem dagenlang onder de zwaarste omstandigheden op hun hoofdkantoor in Casablanca hebben gehouden terwijl ze hem ook martelden, bedreigden met verkrachting en een geladen pistool. Al deze wrede, oneerlijke en onmenselijke praktijken zijn ondubbelzinnig verboden door het internationaal recht, maar blijven volgens de ooggetuigenverslagen de onbetwistbare handelskenmerken van het Marokkaanse regime.

Rabie is opnieuw een hongerstaking aangegaan, nadat hij alle andere middelen heeft uitgeput om het Marokkaanse gerechtelijk systeem te overtuigen hem en de rest van de gedetineerde activisten toe te laten om bewijsmateriaal en getuigen in hun verdediging te presenteren die hun onschuld onmiskenbaar zou moeten bewijzen; een internationaal overeengekomen recht op een eerlijk proces, gegarandeerd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), evenals het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) en vele andere internationale verdragen. Tot nu toe hebben de Marokkaanse rechtbanken hun incompetentie en gebrek aan aan rechtvaardigheid bevestigd door niet te voldoen aan vereisten zoals “onafhankelijkheid en onpartijdigheid” en zovele vele andere schendingen voor een eerlijk proces.

We vragen je dringende tussenkomst om een ​​humanitaire ramp te voorkomen. Rabie loopt een verhoogd risico om zijn leven te verliezen met elke dag die voorbijgaat, terwijl het Marokkaanse regime nog steeds een verwoestend nalatigheid vertoont wat betreft de zorg voor zijn rechten of zijn leven.
Dit is geen politieke eis, dit is een humanitair pleidooi voor het leven van een andere medemens die blijft verwelken, omdat dit regime niets doet om het te redden.

Laat Rabie alstublieft niet in de steek en veroordeel hem niet tot een eenzame, langzame en pijnlijke dood in een gevangeniscel!