Overschot aan visvangst in Al Hoceima wordt niet benut

Voorzitter van de vishandelaren in Al Hoceima, de heer Farid Boujattioui heeft een oproep gedaan om visverwerkingseenheden te realiseren om de overschot aan visvangst te benutten in het creëren van werkgelegenheid in de provincie. In een bericht op zijn persoonlijke Facebook account meldde de voorzitter dat de vissers de afgelopen tijd tot op heden grote hoeveelheden aan tonijn, zwaardvis en sardien vangen in de provincie.

De heer Farid Boujattioui zei; dat het gebrek aan dit soort fabrieken in de provincie ertoe leidt dat de gevangen vis onnodig verplaatst wordt naar plaatsen waar wel visverwerkingseenheden gevestigd zijn, aldus Dalil Rif.

In de tijd van de Spaanse bezetting had Al Hoceima met veel minder inwoners in die tijd al 15 visverwerkingsfabrieken; 5 visconserven fabrieken en nog eens 10 fabrieken waar de vis werd gezouten. In de kleine fabrieken werkten 200 arbeiders zoals; Caster, Elmoja, Calmero en Ponte Monis Juan. In de grote fabrieken werkten 600 arbeiders zoals; Cantabrio, Penslao en La Diera. Toen het gebied onder het gezag van Rabat kwam verdwenen deze fabrieken.

De Riffijnse volksbeweging komt op voor het realiseren van zulke fabrieken. De visserij is een belangrijke punt in het eisenpakket. Hieronder een citaat uit het eisenpakket van de Riffijnse volksbeweging:

Visserij

Het zal niemand verbazen om te horen dat de visserij de sector is die het meest te kampen heeft met corruptie en achteruitgang, waardoor de lokale economie niet profiteert van de rijke visbestanden voor haar neus. Veel vis wordt namelijk weg gesmokkeld. De haven in Al Hoceima kent zijn gebreken, maar nu wordt het helemaal geviseerd door de haven in de toekomst te transformeren naar een jachthaven. Dat zal de economische wurging van de regio enkel versterken. We moeten ons verweren tegen de geplande transformatie van de haven met als excuus het toerisme promoten. We ijveren voor een rehabilitatie van de haven, en de introductie van moderne infrastructuur om zowel de vissersboten te helpen, en de vis beter te kunnen controleren en koelen. Zo zal de vissector productiever worden, maar dat mag niet ten koste gaan van het milieu of de duurzaamheid van de visbestanden. Daarom moeten de volgende maatregelen dringend worden genomen.

1 . De bestraffing van alle lobby’s die medeplichtig zijn aan de ontwrichting van deze sector.
2 . Het invoeren van quota voor de verschillende vissoorten die naar buiten de provincie geëxporteerd worden, en een streng toezicht houden op de bescherming van de biologische rusttijden van de vissoorten.
3 . Het creëren van een structuur om op te komen voor de belangen van de kleine vissers, zodat hun inkomen gegarandeerd wordt en zij van wettelijke bescherming kunnen genieten.
4 . Een totale en professionele evaluatie om de problemen van de vissers en de booteigenaren in kaart te brengen, om zo een gezond klimaat te creëren voor iedereen die in deze sector werkt. Ook moet er definitief komaf gemaakt worden met de plaag van corruptie.
5. Er moet een oplossing gezocht worden voor de ongereglementeerde havenarbeiders zodat ook zij wettelijke bescherming genieten en ook recht kunnen hebben op een ziekteverzekering en pensioen.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.