Politieke activiteiten van Marokko verboden in Nederland

De Nederlandse regering stelt een tijdelijk verbod in op politieke activiteiten van landen buiten de Europese Unie. De regering neemt deze maatregel om ongewenste buitenlandse beïnvloeding aan banden te leggen en daarmee buitenlandse mogendheden te beperken met hun inmenging met hun ex-onderdanen.

Aan vertegenwoordigers zoals ministers, burgemeesters, parlementariërs en andere hoge ambtenaren buiten de Europese Unie wordt toegang geweigerd tot Nederland, als er binnen drie maanden in hun eigen land verkiezingen worden gehouden. Zij mogen geen campagne voeren in Nederland en dienen hun voornemen ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van te voren aan te geven als zij plannen hebben om naar Nederland te komen. Minister Blok, van Buitenlandse Zaken maakte gisteren deze nieuwe maatregel in een brief aan de Tweede Kamer bekend. Deze maatregel is eerder in Duistland ook ingevoerd, echter de Nederlandse aanpak verschilt op enkele onderdelen.

De lange arm van Rabat zal niet blij zijn met deze beperking. Want ook Marokko probeert zijn ex-onderdanen met verschillende middelen te beïnvloeden: sommige imams en moskeebestuurders, ondernemers en andere sleutelfiguren worden ingezet bij deze tactiek.

Hoewel Marokko nog geen concreet beleid (Grondwet maakt dit mogelijk!) heeft gemaakt voor toelating van de stem van ‘Marokkanen in het buitenland’ zien we ook lobby voor actief en passief kiesrecht. Ook onder de Corona maatregelen proberen een aantal partijen -vooral gerelateerd aan de Makhzen- de diaspora een electorale worst voor te houden. Ook trachtten sommige politieke partijen in het verleden zoals de partij van Akhannouch met charmeoffensieven de ziel van ‘Marokkaanse migrant in het buitenland’ voor zich te winnen. Deze rijke minister en vriend van M6 veroorzaakte eerder beroering toen hij in Milaan antidemocratisch en intolerante uitspraken deed.

Ook vanuit Nederland en Europa zijn afdelingen en sympathisanten van een aantal Marokkaanse politieke partijen druk bezig de Makhzen te bewegen de politieke participatie procedureel en administratief te regelen. Onder hen treffen we Mohammed El Boukri die in Nederland de lange arm van Rabat vurig verdedigt. De verkiezingen in Marokko zijn in juni van dit jaar.

Lees ook:

De lange arm van Rabat ongewenst en (on)zichtbaar

Handlangers Marokkaanse ambassade niet blij met Nederlands asielbeleid voor Riffijnen

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.