Rabat brengt gids uit voor burgers om annexatie Westelijke Sahara te verdedigen

Het Marokkaanse regime heeft via het ministerie van ‘Mensenrechten en de Relaties met het Parlement’ een gids uitgebracht die het makkelijker maakt voor de onderdanen van Mohamed 6 om de annexatie van de Westelijke Sahara te verdedigen.

In het communiqué van het ministerie wordt het doel middels de gids nagestreefd om “bij te dragen aan het versterken van de burgerbelangenbehartiging voor het Marokkaan-zijn van de Sahara, door niet-gouvernementele actoren te machtigen met procedurele en technische tools met betrekking tot lobby binnen de adviesorganen van internationale organisaties, met name de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Afrikaanse Unie”.

Volgens het ministerie bevat de gids ook argumenten die onderstrepen waarom de Westelijke Sahara bij het Allawitisch koninkrijk hoort.

Het ministerie roept ook de onderdanen van Mohamed 6 op om de annexatie van de Westelijke Sahara te verdedigen op sociale media. Volgens het regime zijn er teveel Polisario-leden en separatisten aanwezig op de sociale media die de eenheid van Marokko bedreigen. ‘Daarom moeten maatschappelijke organisaties strategieën en digitale tools ontwikkelen om hun online aanwezigheid te versterken”, voegt het ministerie van ‘Mensenrechten’ toe.

Marokko is de laatste jaren met duizenden trollen van de inlichtingendiensten actief op sociale media. Deze trollen die Riffijnen en Sahrawi’s aanvallen zijn nog meer onder druk komen te staan sinds het conflict met Algerije is geëscaleerd. Algiers bezit zelf ook een trollenleger dat weerstand biedt aan de aanvallen van de Marokkaanse concurrentie.

Naast het rekruteren van trollen op sociale media heeft Marokko ook geïnvesteerd in het rekruteren van belangenbehartigers in Europa. Sporters, influencers, academici en politici zijn de nieuwe advocaten die de belangen van het regime in Europa steeds meer behartigen.

CCME had onlangs aangekondigd trainingen te ondersteunen met als doel academici en universiteiten in Europa te wijzen op de “Marokkaniteit” van de Westelijke Sahara.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.