Rechtbank oordeelt dat Azarkan zieke medewerker onterecht heeft ontslagen

Arif News blijft e-mails ontvangen van ontevreden leden van DENK. Hieronder een e-mail zoals wij die hebben ontvangen in onze mailbox over het ontslag van een kritische medewerker en de uitspraak van de rechtbank van Den Haag:

In juli vorig jaar heeft Farid Azarkan als (fractie)voorzitter van de Tweede Kamerfractie en Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie van DENK een zieke medewerker onterecht op staande voet ontslagen.
Het gaat om A. S. (naam bekend bij de redactie, zie onderstaande update) die werkzaam was bij de communicatieafdeling van de Tweede Kamerfractie van DENK.

Uitspraak in deze zaak is op 26 november vorig jaar door de rechtbank Den Haag gedaan en is pas vorige week op de site van de rechtspraak gepubliceerd.

De problemen met A. S. ontstonden omdat hij te kritisch was. Farid Azarkan wilde hem wegwerken door het aannemen van Abdellah Dami (Hoofd Communicatie en Pers van DENK).

Hierover schrijft de rechtbank bij punt 5.3. van de uitspraak: ’’Naast werknemer is toen een derde persoon als [functie 3] aangenomen. Met deze [functie 3] heeft werknemer van meet af aan geen goede verstandhouding gehad.’’ Met deze derde persoon wordt Abdellah Dami bedoeld.

Uiteindelijk heeft Azarkan geprobeerd een onhoudbare situatie met A. S. te creëren door hem vals te beschuldigen van het overtreden van de nevenwerkzaamhedenbeding. A. S. had samen met anderen naast zijn werk bij DENK een coronatestbedrijf. Daarnaast produceerde hij in zijn vrije tijd muziek.

De rechter heeft geoordeeld dat deze nevenwerkzaamheden al bekend waren bij Azarkan en niet in strijd zijn met het nevenwerkzaamhedenbeding. De nevenactiviteiten werden door Azarkan aangegrepen om hem te ontslaan. De rechter (onder punt 5.8): ’’Ook heeft de gang van zaken er veel van weg dat de kwestie van de nevenwerkzaamheden is aangegrepen om op een onhoudbare situatie aan te sturen.’’

A. S. is door de rechter op alle punten in het gelijk gesteld. Bij de rechtszaak was Azarkan aanwezig. Uiteindelijk heeft A. S. bijna een half jaar zonder salaris moeten zitten.

De heer Azarkan werpt zich in de media graag op als iemand die voor kwetsbare mensen opkomt en tegen onrecht strijdt zoals in het toeslagendossier, maar intern is hij iemand die meedogenloos en onmenselijk omgaat met mensen binnen zijn eigen partij.

A. S. is niet de enige medewerker die door een valse beschuldiging is ontslagen. Ook Aydin Peksert ex-ambtelijk secretaris van de Tweede Kamerfractie van DENK is dit overkomen nadat Azarkan ook van hem af wilde.

Wij hopen dat Arif News deze misstand wil publiceren.

Met vriendelijke groet,
Klokkenluiders DENK

Update 04-02-2022: De werknemer heeft contact opgenomen met ons en ons vriendelijk verzocht zijn naam weg te halen.

Lees ook:

Open brief van bezorgde DENK-leden

DENKtop beticht van vriendjespolitiek

Het rommelt binnen DENK

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.