Regering verwerpt wetsvoorstel voor verhoging straffen voor verkrachters van kinderen

De regering verwierp een wetsvoorstel ter verscherping van de straffen voor plegers van seksueel geweld tegen kinderen, dat door de Parlementaire Groep voor Vooruitgang en Socialisme werd voorgelegd aan de Commissie Justitie, Wetgeving en Mensenrechten, meldt Achkayen.

Het wetsvoorstel komt in het licht van de toenemende verkrachtingen in het koninkrijk. Het wetsvoorstel wilde de straffen tegen verkrachters van minderjarigen, personen met lichamelijke beperking en zwakbegaafden verhogen naar een minimum van 10 jaar en een maximum van levenslang, afhankelijk van het geval, naast geldboetes, schrijft Hespress.

Dit wetsvoorstel is verworpen omdat er een andere wetsvoorstel in het parlement ligt dat bepalingen bevat die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. Dit wetsvoorstel ligt echter al vijf jaar bevroren in het parlement, aldus Rue20.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.