Riffijnse activisten in Casablanca boycotten zitting

Zoals wij gisteren hebben vermeld op onze Facebook-pagina, hebben de prominente activisten van de Riffijnse volksbeweging in Casablanca de zitting van vandaag geboycot.

Op Social Media zijn verschillende verklaringen gepubliceerd van de Riffijnse gevangenen door hun familieleden. De Riffijnse gevangenen zeggen daarin dat zij de zittingen zullen blijven boycotten zolang het regime hen plaatst in een donker geverfde glazen kooi. De Riffijnen zeggen ook dat de rechter niet neutraal is en dat hij duidelijk de kant van het openbaar ministerie kiest.

Gisteren kwamen ook de advocaten van de Riffijnse activisten met een verklaring naar buiten. Hieronder een vertaling van een samenvatting dat gepubliceerd werd door de Belgische Riffijn Noureddine Adherbal:

“Rechter vertoont ongepast gedrag en is niet neutraal

Het verdedigingscollectief noemt het gedrag van de rechter ongepast en niet neutraal in een verklaring die ze aan de media bezorgd hebben.

Hierin “uitten ze hun bezorgdheid en verontwaardiging over het ongepast gedrag van de voorzitter van het Hof van Beroep tijdens de hoorzitting(en) op maandag 07/01/2019,(en ook op 12/11/2018, 14/11/2018, 05/12/2018 en 17/12/2018) door te beletten dat de verdedigingsadvocaten het woord zouden nemen zonder juridische rechtvaardiging en zonder raadpleging van de rest van de leden van het Hof.”

“Het gedrag van de voorzitter van het Hof is tijdens verschillende momenten ongepast te noemen waarbij hij ook zijn neutraliteit verloor. Dit gebeurde o.a. op het moment dat de voorzitter van het Hof tegenover de verdediging en de beklaagden verklaarde dat het proces geen politiek proces is, wat zijn persoonlijke mening is. Deze is niet afgetoetst aan de bestaande wetgeving en niet in overleg met de andere leden van het Hof. Dergelijke verklaringen kan men ook enkel doen na de pleidooien van de aanklager en de verdediging, omdat dan pas naargelang de aard van de “misdaden” en hun omstandigheden of het proces al dan niet politiek getint is ”
In de brief werd verduidelijkt dat “tijdens de zitting van 07/01/2019 de voorzitter van het Hof alle normen en gedragsregels overschreed tijdens zittingen waarin neutraliteit gegarandeerd moet worden en gepast respect vertoond dient te worden voor de verdediging. De voorzitter heeft zijn gezag misbruikt door de verdediging te verhinderen het woord te voeren en de zitting snel snel te schorsen.”
“Tijdens de zitting van 05/12/2018 werd ook plotseling de zaak van journalist El Mahdaoui gekoppeld aan de zaak van de Riffijnse activisten, dit zonder overleg met de verdediging of de Aanklager. Ook hier verliet de voorzitter de rechtszaal zonder de verdediging de kans te geven het woord te nemen zodat een aanvraag kon gedaan worden tot vervroegde vrijlating, iets wat door de Wet te allen tijde mogelijk moet zijn.”

In de communiqué wordt het onaanvaardbare gedrag van de genoemde voorzitter meermaals op de korrel genomen en diens invloed het heeft op de zaak. Het zorgt er namelijk ook voor dat de activisten alle hoop en gevoel verliezen op een eerlijk proces, en het geeft een slecht beeld in binnen-en buitenland.”

 

Wij zullen dit bericht updaten met het laatste nieuws hierover.

 

Update 1: Nasser Zafzafi: Het proces is tegen Arif en ik boycot de zittingen

Update 2: De Marokkaanse rechter in Casablanca vraagt om kracht te gebruiken om de Riffijnse activisten in Oukkacha-gevangenis naar de rechtbank te brengen.

Update 3: Verschillende familieleden van de Riffijnse activisten in de Oukkacha-gevangenis hebben bekend gemaakt dat zij de zittingen vanaf vandaag zullen boycotten.

Update 4 (18:30): De Marokkaanse veiligheidsdiensten bevinden zich in de Oukkacha-gevangenis om de Riffijnse activisten te dwingen naar de rechtbank van tweede aanleg. De Riffijnen hebben geen weerstand geboden om verdere escalatie te voorkomen.

Update 5: De Marokkaanse rechter Lahcen Tafli heeft de zitting verdaagd naar aankomende vrijdag. Het besluit is gekomen nadat de Riffijnse activisten  weigerden naar de rechtbank te komen, ondanks het versturen naar de veiligheidsdiensten naar de gevangenis om ze daar toe te dwingen.

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.