Riffijnse lobbygroep positief over de behaalde resultaten in Straatsburg

De Riffijnse lobbygroep die geholpen heeft aan de nominatie van Nasser Zafzafi voor de Sakharovprijs is blij met de behaalde resultaten. De leden van deze groep waren afgelopen week in het Europees Parlement voor de uitreiking van de Europese mensenrechtenprijs.

De lobbygroep kwam vandaag met een bericht naar buiten waarin  drie concrete resultaten worden genoemd:
1. Nasser Zefzafi en de andere politieke gevangenen staan nu officieel bekend als vreedzame mensenrechtenactivisten die opkwamen voor hun sociale rechten. Dit is een nu een feit en de geschiedenis zal er getuige van zijn.
2. Onder leiding van Miguel Urban beginnen we samen met andere Europarlementariërs een vriendengroep, genaamd: ‘De vrienden van Rif’. Deze groep bestaat uit Europarlementariërs uit verschillende Europese landen en politieke fracties, die samen hun krachten gaan bundelen voor Arif. De werkgroep behoort tot deze vriendgroep.
3. Een bezoek van een groep Europarlementsleden naar de gevangenis Oukkacha in Casablanca en Arif. We gaan ermee aan de slag.

De Riffijnse lobbygroep sloot het bericht af met de volgende zin: ”Het was een historische week en een start naar nog iets groters”.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.