RNI, een Marokkaanse politieke machine van ongewenste beïnvloeding in Europa, Deel 2

Dit is het tweede artikel van een drieluik over RNI. Deze bijdrage gaat over het discours van de partij van premier Aziz Akhannouch, zijn aanpak bij het mobiliseren van de diaspora en de middelen die deze Makhzen-partij inzet voor het winnen van invloed in Europa.

Een neoliberale partij

De huidige premier van Marokko Aziz Akhannouch verklaarde tijdens een RNI partij meeting in december 2019 in Milaan dat critici van het Marokkaanse regime geen plek in Marokko hebben en dat zij heropgevoed dienen te worden. Zijn uitlatingen leidden terecht tot grote verontwaardiging. Aziz Akhannouch en zijn partijgenoten waren – voor de uitbraak van corona – in Italië neergestreken voor de lancering van een partij-afdeling in dat land.

RNI, die eind jaren ’70 van de vorige eeuw door het Paleis werd opgericht, is bijzonder actief met het mobiliseren van de diaspora voor nationale belangen en nationalistische sentimenten.  De oprichter van RNI was Ahmed Osman, schoonbroer van Hassan II. RNI nam vroeger ook deel aan de regering. De partij staat een neoliberale economische agenda en een nationalistische koers voor. RNI is een fervente verdediger van de Marokkaanse monarchie en aarzelt niet critici weg te zetten als verraders wanneer de Makhzen en de macht van de koning aan de kaak worden gesteld.

Terug naar de Europese tour van RNI. Omdat zij het signaal van het paleis kreeg om na de verkiezingen van 2021, opnieuw te gaan regeren en dat Akhannouch zich kon gaan voorbereiden op het premierschap, begon RNI de diaspora, de zogenaamde 13de regio bewust op te zoeken. Hoewel Marokkanen in het buitenland in hun stemrecht erkend worden in de grondwet, is hun stem overigens nog steeds niet welkom.

Europa als 13de regio

Marokkanen in het buitenland zijn en blijven Marokkanen voor Marokko. Van hun Marokkaanse nationaliteit kunnen ze ook geen afstand doen. “Het eens een Marokkaan altijd een Marokkaan” is het ultieme middel om de diaspora te gebruiken voor de belangen van Marokko.

Ook in het buitenlandbeleid van RNI krijgt de diaspora een prominente rol: het uitdragen van de belangen van de Marokkaanse staat. Het is om deze reden dat de Marokkaanse overheid het ministerie van de Wereld-Marokkanen onder het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gebracht. RNI beschouwt Marokkanen in het buitenland als 13de regio, naast de andere 12 regio’s in Marokko.

Wie een blik werpt op de website van RNI ziet ook een scala aan activiteiten gericht op de Wereld-Marokkanen. De partij heeft inmiddels in veel Europese landen, maar ook in andere landen zoals de VS politieke filialen geopend. RNI wil Marokkanen in het buitenland betrekken bij de ontwikkeling van Marokko op politiek, economisch en sociaal gebied, maar ook de diaspora inzetten voor de Marokkaanse zaak zoals de Westelijke Sahara.

Anis Birou, het oliemannetje

De coördinatie van deze buitenlandse missie is in handen van Anis Birou. Hij is lid van het partijbureau en ex-minister belast met het beleid Marokkanen in het buitenland tussen 2014 tot 2017. In zijn hoedanigheid als minister bezocht Birou veel Europese landen. Hij leerde ook veel Marokkaanse organisaties, kaderleden en Europese politici kennen.

De oprichting van de politieke afdelingen en aangesloten netwerken (vrouwen, jongeren en ondernemers, advocaten et…) in Europa begon zichtbaar te worden in 2018. In Frankrijk werd het eerste filiaal met een kantoor in Parijs geopend. Andere landen zoals Italië̈, Duitsland, Spanje en België volgden daarna. Voor de Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland zijn de plannen in de maak. De oprichtingsbijeenkomsten trekken honderden deelnemers aan.

In Nederland heeft een oprichtingsbijeenkomst van een afdeling nog niet plaatsgevonden. Wel worden er in diverse steden ontmoetingen gehouden. Namens Nederland is een Marokkaans-Nederlandse vertegenwoordiger zeer actief op de belangrijkste meetings van RNI. Een ding staat vast: de bijeenkomsten van RNI hebben vaak een heimelijk karakter. Aankondigingen zijn niet openbaar en de (potentiële) leden worden strikt persoonlijk benaderd.

Onder de gerekruteerde leden zijn te vinden: studenten, academici, ondernemers, advocaten, opinieleiders, journalisten, politici en overheidsfunctionarissen verbonden aan politieke partijen en instituten in de desbetreffende Europese landen. Vaak worden deze kaderleden eerst geworven via een parallel netwerk voor vrouwen, ondernemers, advocaten etc…Deze aanpak wordt door Birou actief nagestreefd.

Op de oprichtingsbijeenkomsten zijn Akhannouch en de belangrijkste partijprominenten altijd aanwezig. Naast het organiseren van de oprichtingscongressen, het versterken van de verschillende afdelingen en communicatie richting de moederpartij, investeert Birou stevig in samenwerking tussen de Europese afdelingen.

Loyaliteit aan Allah, Natie en Koning

Steevast wordt iedere activiteit van RNI ingeleid met het Marokkaanse volkslied. Dat gebeurde afgelopen maart toen de RNI-kaderleden in Parijs bij elkaar kwamen om het 7de nationale congres online bij te wonen.

Op de meetings van RNI ontbreekt het ook niet aan het betuigen van loyaliteit aan de Marokkaanse koning, zoals hier het geval was in Italië.  Ook in Spanje in 2019 bij de oprichting van een dependance aldaar. De voorzitter van de lokale afdeling leest namens Akhannouch zo’n loyaliteitsverklaring hardop. Onder de eregasten was een partijprominent van Partido Popular aanwezig.

Naïeve Europese politieke elite

Naast het pompen van geld in de infrastructuur van de partij, vaak dure aangelegenheden, maakt RNI gebruik van andere middelen. Zo worden sommige activiteiten ondersteund door de Marokkaanse consulaten en andere overheidsorganisaties zoals Stichting Hassan II. Ook mogen RNI parlementsleden wanneer zij op hun missie zijn door Europa gebruik maken van de diensten van een consulaat.

Omdat RNI bevriend is met de Europese Volkspartij en aangesloten partijen zoals Partido Popular en het CDA krijgt zij ook toegang tot het Europees Parlement. Akhannouch en andere partijgenoten mochten zelfs aanschuiven bij de bijeenkomst van de Europese Volkspartij onlangs in Rotterdam. In de marge daarvan had Akhannouch ook een ontmoeting met Mark Rutte en Ahmed Aboutaleb geregeld. Daarmee lijkt hij Nederland als laatste bastion te hebben veroverd. Het is nu wachten op het congres van RNI in Nederland.

P.S.: In het laatste artikel komen de effecten van de ongewenste politieke inmenging van RNI aan bod. Welke invloed heeft deze partij op de Europese politiek en de Marokkaanse diaspora? Ook worden een aantal maatregelen geschetst, die de Europese landen moeten nemen om de ondermijnende opmars van RNI tegen te gaan.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.