Schriftelijke vragen over Ahmed Aboutaleb

Het zijn moeilijke dagen voor de burgemeester van de tweede grootste stad in Nederland. De aandacht voor zijn betrokkenheid bij het filmfestival van Abdeslam Bouteyeb heeft zich niet beperkt tot de reguliere en social media.

De lokale politieke partij Leefbaar Rotterdam heeft het nieuws opgepikt en acht schriftelijke vragen geformuleerd aan de college over de ‘erevoorzitter’ van het filmsfestival dat georganiseerd wordt door prominenten van de Marokkaanse partij PAM (de partij van de vriend en adviseur van de Marokkaanse koning).

Leefbaar Rotterdam wil vooral weten of Ahmed Aboutaleb een bijdrage heeft geleverd aan het binnenhalen van financiële steun van Nederland aan het festival van Abdeslam Bouteyeb. De Rotterdamse partij wil ook weten of de gemeente Rotterdam enige vorm van bijdrage heeft geleverd.

 

Arif News publiceert de acht schriftelijke vragen:

1. Erkent de burgemeester dat zijn rol als erevoorzitter van het festival onherroepelijk samenhangt met zijn publieke profiel? Zo nee, waarom niet?
2. Zo ja, hoe heeft de burgemeester desalniettemin kunnen denken dat het mogelijk was om puur als privépersoon naar het filmfestival te gaan? Denkt hij dat mensen hem daar los hebben gezien van zijn functie?
3. Is de burgemeester het met ons eens dat zijn aanwezigheid op het festival een ongelukkig beeld heeft gegeven, gelet op de diplomatieke spanningen waar het filmfestival onderdeel van is? Zo nee, waarom niet?
4. Erkent de burgemeester dat hij het filmfestival achteraf beter helemaal had kunnen overslaan? Zo nee, waarom niet?
5. Heeft de burgemeester wel of geen bijdrage geleverd aan het binnenhalen van financiële steun van Nederland?
6. Zo ja, in welke hoedanigheid heeft de burgemeester dit gedaan? Is dit als burgemeester van Rotterdam, als erevoorzitter van (de 7de editie van) het filmfestival of in een andere functie gebeurd?
7. Voelt de burgemeester, indien hij zich inderdaad voor deze financiële steun heeft ingezet, een verantwoordelijkheid om dit geld terug in Nederlandse handen te krijgen? Zo nee, waarom niet?
8. Is er op enigerlei een bijdrage vanuit de gemeente Rotterdams aan dit filmfestival geleverd? Zo ja, in welke vorm en hoe gaat u ervoor zorgen dat de gemeente hiervoor volledig wordt gecompenseerd?

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.