Schriftelijke vragen over bezorgdheid onder Riffijnse Nederlanders

Parlementariërs Lilianne Ploumen van de PvdA en Sadet Karabulut van de SP hebben vandaag Kamervragen ingediend over de angst onder Riffijnse Nederlanders in Marokko te worden gearresteerd.

De afgelopen dagen verschenen verschillende artikelen in de Nederlandse media over de bezorgdheid onder de Riffijnse Nederlanders. De angst is bij een deel zo groot dat ze hun familieleden in Arif niet meer bezoeken uit angst opgepakt te worden door Marokko wegens hun activisme hier in Nederland.

Lilianne Ploumen en Sadet Karabulut hebben tien schriftelijke vragen gericht aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok:

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Activisten wagen niet meer de oversteek naar Marokko voor vakantie’ en van het bericht ‘Te kritisch? Dan zit een vakantie naar Marokko of Turkije er niet meer in’?

2. Wat is uw inhoudelijke reactie op de berichten?

3. Heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken signalen ontvangen over de toegenomen onveiligheid voor activisten? Hoe is daarop gereageerd?

4. Bent u bekend met het meldpunt ‘Veilig in de Rif’ waar bezorgde Riffijnen zich kunnen melden voor steun en advies? Heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf een meldpunt voor activisten die zich bedreigd voelen? Bent u bereid een dergelijk meldpunt open te stellen? Zo nee, waarom niet?

5. Wat vindt u ervan dat Nederlanders met een Marokkaans paspoort niet meer terug durven naar Marokko als zij zich kritisch uitlaten over het beleid van de Marokkaanse regering?

6. Op welke wijze ondersteunt u activisten die Marokko bezoeken om hun veiligheid aldaar te bevorderen? Zijn uw inspanningen afdoende, nu blijkt dat 60 procent van de activisten niet terug durft naar Marokko?

7. Heeft u contact gehad met uw Marokkaanse ambtsgenoot over de risico’s die deze activisten ervaren? Zo ja, wanneer, en wat was daarvan de uitkomst? Zo nee, op welke termijn bent u bereid alsnog in contact te treden?

8. Hoe omschrijft u in het algemeen de veiligheid van Nederlanders in Marokko? Ziet u daarbij bepaalde trends, zoals toenemende onveiligheid?

9. Vindt u dat de Nederlandse overheid zich krachtig moet uitspreken tegen tegen arrestatie van mensen met een Nederlands paspoort? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

10. Wanneer bent u bereid te erkennen dat Marokko in het algemeen geen veilig land is voor activisten uit het Rif-gebied?