S&P verlaagt vooruitzichten Marokko naar negatief door toenemende schulden

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) heeft de vooruitzichten voor de kredietrating van Marokko op vrijdag herzien van stabiel naar negatief en stelde de schuldgraad vast op BBB-.

Volgens S&P is de voorspelling van Marokko bijgesteld naar negatief vanwege de toegenomen schulden en externe financieringsbehoeften door de COVID-19-pandemie.

De kredietbeoordelaar gaf aan dat de belangrijkste factor achter deze herziening de Marokkaanse begroting en de externe situatie is, die door de ernstige economische gevolgen van het coronavirus aanzienlijk meer zullen verslechteren dan verwacht.

Standard & Poor’s verwacht ook dat het Marokkaanse begrotingstekort in 2020 ongeveer 7,7% van het bruto binnenlands product (bbp) zal bedragen, met een netto overheidsschuld van meer dan 60% van het bbp en een aanzienlijke toename van de voorwaardelijke verplichtingen in verband met staatsgaranties aan de particuliere sector. .

Naast S&P werd ook de kredietrating van Moody voor Marokko vastgesteld op Ba1 met stabiele vooruitzichten, en werd de kredietbeoordeling van Fitch voor Marokko voor het laatst gerapporteerd op BBB- met negatieve vooruitzichten.

De kredietbeoordelaars schatten aan de hand van scenario’s en risicomodellen in hoe groot de kans is dat een land, bank of een bedrijf failliet gaat en zijn schulden niet meer terug kan betalen. De uitkomst van die analyse bepaalt welke kredietstatus een land of bedrijf krijgt. Kredietbeoordelaars geven aan belenende organisatie een “rapportcijfer” die een obligatierating oftewel kredietcode wordt genoemd. Deze kredietcodes zijn als volgt:

AAA Hoge kredietwaardigheid.
AA Iets minder hoog maar nog steeds heel betrouwbaar.
A Kredietwaardigheid is kwetsbaar voor veranderingen in de economie.
BBB Instelling zal haar leningen hoogstwaarschijnlijk wel afbetalen.
BB Bij BB beginnen de zogenaamde junk bonds. Deze instellingen lopen een hoog risico.
B Meer risico dan BB
CCC Kwetsbaar. kredietwaardigheid hangt af van de toestand van de economie.
CC Hoge kwetsbaarheid. Lenen staat gelijk aan speculeren.
C Gevaar van faillissement bestaat.
CI Te laat met betalen.
R Instelling staat onder curatele.
SD Instelling heeft een deel van haar schulden niet afbetaald.
D Instelling betaalt niet meer. Meestal is surseance van betaling aangevraagd.
NR Geen rating (not rated)

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.