Speech Riffijnse lobbygroep bij oprichting ”Vrienden van Arif”

Hieronder de Nederlandse vertaling van de speech die gegeven werden door de Riffijnse lobbygroep gisteren in het Europees Parlement te Brussel bij de oprichtingsvergadering van de ”Vrienden van Arif”. De speech is naar het Nederlands vertaald door activist en lid van de Riffijnse lobbygroep Noureddine Adherbal:

Geachte mevrouw, geachte heer, geachte collega’s en geliefde vrienden,
Voordat ik met mijn toespraak begin, wil ik de heer Urban en zijn assistent Anna Vincente bedanken voor het mogelijk maken dat we hier samen zijn.

Beste vrienden, vandaag is de mensenrechten familie met Freedom & Human Rights Organization (FHRO) een organisatie rijker geworden. Niet alleen de mensenrechten familie heeft een reden om te vieren. Misschien heeft de Rif een meer oprechte reden om dit moment te vieren. Het kreeg speciale vrienden, iets dat een jaar geleden ondenkbaar leek. Het initiatief Friends of the Rif, waarvan het zaad een jaar geleden tijdens de Sacharov-prijs is geplant, is uitgegroeid tot een solide boom. FHRO is van mening dat sociale verandering kan worden bereikt wanneer mensen met vergelijkbare behoeften, waarden en deskundigheid gaan samenwerken, daarom is deze boom een ​​symbool van duurzame en langdurige samenwerking en relatie.

Ik denk dat we ons allemaal 28 juni 2018 kunnen herinneren, toen we allemaal geschrokken waren van de waanzinnig hoge straffen die waren uitgedeeld aan de onschuldige politieke gevangenen van de Rif voor het eisen van het respect voor hun sociale en fundamentele mensenrechten. En bijna 2 jaar later is het juridische proces nog steeds aan de gang. Het proces dat vorig jaar november is begonnen, wordt zo vaak uitgesteld. De politieke gevangenen hebben geen vertrouwen in het Marokkaanse rechtssysteem. Zoals we hebben gezien, krijgen ze geen eerlijke juridische rechtszaak, de politieke gevangenen en hun families worden aan het lijntje gehouden gehouden. We hopen een einde te maken aan deze emotionele, mentale en financiële last voor de politieke gevangenen en hun families met u als vrienden van het Rif.

Niet te vergeten is de kritieke gezondheidssituatie van de politieke gevangene en Sacharov-finalist Nasser Zafzafi te noemen. Nasser Zefzafi die meer dan anderhalf jaar in eenzame opsluiting werd vastgehouden, lijdt aan verlammingsverschijnselen. Een ernstige schending van de mensenrechten die indruist tegen artikel 44 van de ” Standaard minimumregels van de Verenigde Naties voor de behandeling van gevangenen ”, waarin staat:

“Voor de toepassing van deze regels verwijst eenzame opsluiting naar de beperking van gevangenen gedurende 22 uur of meer per dag zonder zinvol menselijk contact. Langdurige eenzame opsluiting staat gelijk aan eenzame opsluiting voor een periode van meer dan 15 opeenvolgende dagen ‘

Het ergste in dit geval is dat meneer Zefzafi werd geweigerd om zijn medische gegevens te zien, wat voor ons onbegrijpelijk en onaanvaardbaar is. Het is een fundamenteel recht van ieder mens om overal ter wereld toegang te hebben tot zijn of haar medische gegevens. Daarom nemen we onze taken en verantwoordelijkheden niet licht op. We weten dat een moeilijke en enorme taak voor ons wacht. Maar we weten ook dat het een taak is die moet worden gedaan, nu meer dan ooit. We kunnen deze verantwoordelijkheid niet alleen nemen, daar hebben we u steun voor nodig. Samen kunnen we verandering brengen voor de mensen in Marokko en daarbuiten. Alleen als we samenwerken, kunnen we echte verandering bereiken. FHRO rekent op uw steun, want u kunt rekenen op de onze.

Wij weten hoe druk u als Europees parlementslid bent en dat u naast de Rif nog vele andere interessegebieden en prioriteiten heeft. Om onze doelen te bereiken en om u als politici te kunnen dienen, willen we een paar praktische ideeën voorstellen, die zowel ambitieus als realistisch zijn, als basis voor onze toekomstige vriendschapsgroep.
Ten eerste kunt u een aantal inputs van ons verwachten. Dit omvat adequate en accurate rapporten over de situatie in de Rif in het algemeen. We zullen ons best doen om de oren en de ogen te zijn van degenen die zichzelf niet kunnen verdedigen, zodat u mijn geliefde vrienden hun stem kunt zijn.

We zullen u en de mensenrechtenfamilie ook een update kunnen geven over de situatie van de politieke gevangenen in de Rif. U hoorde zojuist de situatie van de Sacharov-finalist Nasser Zefzafi, maar we mogen niet vergeten ook de verhalen te vermelden van degenen die niet de aandacht krijgen die zij verdienen.
We stellen ook voor om een ​​jaarlijkse culturele conferentie te houden over het thema mensenrechten en vrijheden om duidelijk te maken dat de Rif en zijn inwoners trots moeten zijn en hun kleurrijke cultuur en tradities moeten uitdragen. Dit zou een kans zijn om de rijke Riffijnse diaspora in heel Europa te betrekken.

Zoals we allemaal weten, kan niets het gevoel van je eigen oordeel door je eigen zintuigen verslaan, daarom stellen we voor om jaarlijks een bezoek aan de Rif te organiseren om in contact te komen met de mensen achter de verhalen.
Van uw kant, zouden we dankbaar zijn als we op uw hulp zouden kunnen rekenen bij:
1) doorgeven van onze activiteiten en onze situatie, zowel binnen het EP als naar de andere EU-instellingen, maar ook terug naar huis, in uw kiesdistricten en nationale partijen en netwerken ;
2) deelname aan onze evenementen, uitstapjes en andere initiatieven;
3) ons helpen bij het bepalen van de beste manier om onze problemen op te nemen in het werk van het EP, met name in lopende verslagen in uw commissies, urgentieresoluties of geplande parlementaire bezoeken aan de regio.
Tenslotte, als het huidige parlement ten einde loopt, zouden we dankbaar zijn als u ons zou kunnen helpen toekomstige parlementariërs te benaderen die ons kunnen bijstaan.

Zoals we al eerder zeiden, is de strijd tegen mensenrechtenschendingen niet van gisteren, noch van morgen, het is een strijd van een lange weg. En alleen met uw steun kunnen wij een verschil maken. Samen kunnen we de ongehoorde stemmen weer laten horen.

Dank je!

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.