Stef Blok: Uitzetting journalist Gerbert ging volgens de regels

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken heeft antwoorden gegeven op de schriftelijke vragen van Sadet Karabulut (SP) en Lilianne Ploumen (PvdA) over de uitzetting van de Nederlandse journalist Gerbert van der Aa en de gezondheidssituatie van de Riffijnse politiek gevangene Nasser Zafzafi.

Op de vraag of de minister op de hoogte is van de uitzetting van Gerbert van der Aa en wat de redenen daarvoor zijn antwoordde Stef Blok dat de journalist werkzaam as zonder een accreditatie en dat Marokko wettelijk vast heeft gesteld dat journalisten zonder dat document kan uitwijzen.

De tweede vraag van de Kamerleden Karabulut en Ploumen was of de minister de zorgden deelde dat de uitzetting past in een trend van toenemende repressie tegen journalisten? Minister Blok negeerde de vraag volkomen en het leek zelfs dat hij excuses zocht voor het besluit van het Marokkaanse regime. Zo verwees de minister dat de accreditatie verplicht was in vele landen in de regio en dat Marokko eerder een Franse journalist had uitgezet. De excuses van de minister praten het besluit van Rabat echter niet goed en de vraag of hij dezelfde zorgen deelt is nog onbeantwoord.

Op de vraag of de minister bereid was de Marokkaanse ambassadeur te ontbieden antwoordde Blok dat hij daar geen reden voor ziet.

Een ander antwoord van de minister die opviel was op de vraag of hij op de hoogte was van de gezondheidssituatie van de Riffijnse politiek gevangene Nasser Zafzafi. Stof Blok zei eerst dat de Nederlandse ambassade niet in direct contact is met de Riffijn, om vervolgens te zeggen dat de ambassade informatie heeft dat Zafzafi in relatief goede gezondheid zou verkeren. Hoe de ambassade aan deze informatie komt heeft de minister niet verteld.

Hieronder de vragen van Karabulut en Ploumen en de antwoorden van Stef Blok:

Stef Blok: Uitzetting journalist Gerbert ging volgens de regels
Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Karabulut (SP) en Ploumen (PvdA) over het uitzetten van een journalist door Marokko

Vraag 1
Bent u ermee bekend dat een Nederlandse journalist, die onder andere werkte aan artikelen over migratie en de protesten in het Rifgebied, Marokko is uitgezet? 1) Welke redenen zijn hiervoor gegeven door de Marokkaanse autoriteiten?

Antwoord
Ja. De betrokken journalist was in Marokko werkzaam zonder accreditatie. Marokko heeft wettelijk vastgelegd dat het journalisten zonder accreditatie kan uitwijzen.

Vraag 2
Deelt u de zorgen dat deze uitzetting past in een trend van toenemende repressie in Marokko tegen journalisten?

Antwoord
Accreditatie voor buitenlandse journalisten is verplicht in veel landen in deze regio. Voor Marokko specifiek geldt dat niet alleen Nederlandse journalisten te maken hebben met uitwijzingen vanwege een ontbrekende accreditatie. In 2018 is ook een Franse journalist uitgezet om deze reden.
Vraag 3
Wat is uw reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten op de uitzetting? 2)

Antwoord
De Nederlandse Vereniging van Journalisten is in reactie op hun brief geïnformeerd over de in Marokko geldende wettelijke verplichting tot accreditatie, evenals over de wijze waarop de honorair consul te Nador en de ambassade in Rabat de heer Van der Aa hebben gefaciliteerd.

Vraag 4
Bent u bereid de Marokkaanse ambassadeur te ontbieden en er op aan te dringen dat journalisten vrij toegang krijgen tot Marokko? Zo nee, waarom niet en wat doet u dan?

Antwoord
Daar zie ik geen reden toe. We bespreken het belang van persvrijheid regelmatig in ons contact met Marokkaanse autoriteiten. Dit doen we zowel in EU-verband als bilateraal. Uiteindelijk bepaalt Marokko net als andere landen zelf de regelgeving voor de accreditatie van journalisten.

Vraag 5
Bent u bekend met berichten over de slechte gezondheid van protestleider Nasser Zafzafi uit de Rif, die om politieke redenen veroordeeld is? 3) Wat klopt hiervan? Deelt u de zorgen hierover?

Vraag 6
Hoe spant u zich in om de ten onrechte opgesloten Rif-demonstranten in Marokko vrij te krijgen en voor goede medische behandeling van gevangenen?

Antwoord 5 en 6
De beroepsprocedures lopen nog en de Nederlandse ambassade zal de rechtsgang blijven monitoren. Ik ben bekend met de berichten over de gezondheid van de heer Zafzafi die in de media zijn verschenen. De Nederlandse ambassade staat niet in direct contact met de heer Zafzafi. Ik kan u dan ook niet met zekerheid zeggen in hoeverre deze berichten juist zijn. Echter, volgens informatie waarover de Nederlandse ambassade in Rabat beschikt, zou de heer Zafzafi momenteel in relatief goede gezondheid verkeren.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.