Top 3 politici die zich racistisch uitlieten over de Riffijnen

Abdoe Khoulani van de Partij van de Eenheid (PvdE): dit voormalig Haagse raadslid, wiens ouders zelf uit Arif komen heeft zich in het verleden fel uitgelaten over de Riffijnen en Imazighen die solidair zijn met de Riffijnse Volksbeweging. Op social media heeft hij meermaals de vreedzame activisten geprobeerd te demoniseren, zelf heeft hij altijd steun betuigt aan het Marokkaanse regime, in het bijzonder Hassan II die dankzij zijn wrede aanpak duizenden Riffijnen heeft uitgemoord sinds de massamoorden van 1959. Gisteren werd bekend dat Abdoe Khoulani de gevangenis in moet voor fraude, wat hij ontkende in de rechtbank en het wilde afschuiven op de ”corruptie in Marokko”, een van de zaken waarom de Riffijnen de straat opgaan en dezelfde activisten die Khoulani al meer dan twee jaar demoniseert.

Mourad Taimounti van DENK: wiens ouders ook uit Arif komen, hangt dezelfde ideologieën op na als Abdoe Khoulani. De partijtop van DENK heeft meermaals klachten ontvangen over de racistische uitlatingen van Taimounti jegens de Imazighen. Helaas werden deze klachten binnen de partij nauwelijks serieus genomen, en werd Taimounti zelfs benoemt tot lijsttrekker voor de gemeente Amsterdam. Taimounti heeft zich niet alleen racistisch uitgelaten, het ontbreekt hem ook aan empathie. Een video waarin een Riffijnse betoger wordt mishandeld door de Marokkaanse repressietroepen in Al Hoceima, was volgens Taimounti en een ander bekende DENK-figuur amusant genoeg om erom te lachen. Volgens Taimounti zou het gaan om ‘Azulisten’, een term die vaak wordt gebruikt door panarabisten om de Imazighen en Riffijnen te framen als ongelovigen.

Mohamed El Baroudi van NIDA: de koploper wat betreft de Amazigh-haters in Nederland en bij uitstek een verdediger van de mensenrechtenschendingen in Arif. Dit figuur veegt dan ook zijn demoniserend gedrag niet onder het tapijt. Op social media, met name Facebook, is El Baroudi onder verschillende accounts actief, met het doel: sympathisanten verjagen.

Zijn diepe afkeer voor de Riffijnen is niet onopgemerkt gebleven bij de Marokkaanse ambassade, El Baroudi is dan ook een graag geziene gast bij de evenementen georganiseerd door het Marokkaanse regime. El Baroudi was zelf betrokken bij de organisatie van een evenement van de Marokkaanse ambassade in Zuidland, waarbij de ambassadeur de Nederlandse media betichtte voor stelselmatige en negatieve beeldvorming. Ook de partijtop van NIDA kreeg klachten over dit niet onbesproken raadslid, net als DENK heeft ook NIDA geen stappen ondernomen tegen EL Baroudi.

Aan de hand van de handelingen van deze figuren en hun banden met de Marokkaanse ambassade in Nederland stellen veel Nederlandse Riffijnen zich de vraag af hoe onafhankelijk deze partijen zijn? En hoe groot de invloed is van de lange arm van Rabat binnen deze partijen? Een bezorgde Nederlandse  Riffijn vertelde ArifNews het volgende: ”Binnenkort breken de provinciale verkiezingen aan, het is daarom aan de Nederlanders met Riffijnse roots de cruciale taak om wijze keuzes te maken en geen ruimte te bieden voor inmenging van het Marokkaanse regime binnen het Nederlandse politieke systeem.”

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.