Tweede politieke partij stelt vragen over de overeenkomst betreft uitwisseling bankgegevens

De onduidelijkheid over de overeenkomst betreft de uitwisseling van bank- en eigendommengegevens tussen Marokko en Europese landen blijft aanhouden.

De tegenstrijdige berichten in de media maken het voor de diaspora nog waziger. Maar ook Marokkaanse parlementariërs lijken niet veel te weten over de inhoud van de overeenkomst.

PJD heeft na PAM ook vragen gesteld aan de minister van Financiën om duidelijkheid te scheppen en garanties te geven dat de diaspora niet slachtoffer wordt van de overeenkomst.

In hetzelfde artikel meldt Hespress dat Artikel 214 van de financieringswet voor het jaar 2020 stelt dat “de elementen van de aangifte voor elk land, bepaald in artikel 154, onderworpen zullen zijn aan automatische uitwisseling met de belastingdiensten van de landen die een overeenkomst hebben gesloten met Marokko in dit verband, op voorwaarde van wederkerigheid.”

Hetzelfde artikel stelt “het recht op toegang tot en uitwisseling van informatie”, en voegt eraan toe: “Deze instellingen verstrekken de belastingdienst alle informatie die nodig is om overeenkomsten uit te voeren die door Marokko zijn gesloten en die automatische uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden mogelijk maken, of indien nodig de afwezigheid van informatie aangeven, door middel van een verklaring volgens een model opgesteld door de administratie en in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van particulieren ten aanzien van de verwerking van gegevens van persoonlijke aard.”

De nieuwssite zegt ook dat de eerste alinea van artikel 1 van wetsdecreet nr. 117.8.2 van 23 februari 2018 bepaalt dat “Kredietinstellingen, verzekeringen en alle andere betrokken financiële instellingen de bevoegdheid hebben om automatisch en regelmatig informatie, met betrekking tot het inkomen van personen en rechtspersonen, uit te wisselen met landen die overeenkomsten hebben gesloten met Marokko.”

De PJD heeft daarom gevraagd om garanties dat de ‘Marokkanen in het buitenland’ geen ‘schade zullen oplopen als gevolg van de toepassing van dit mechanisme dat toegang geeft tot hun privéleven en persoonlijke gegevens’, schrijft Hespress.

Om de details van de overeenkomst te verduidelijken, riep de partij op tot het bijeenroepen van de Commissie voor Financiën en Economische Ontwikkeling, in aanwezigheid van de minister van Economie, Financiën en Bestuurlijke hervorming, Mohamed Benchaaboun, om de aangekaarte problemen te bespreken.

Lees ook: Verontwaardiging diaspora over uitwisseling bankgegevens bereikt parlement Marokko

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.