Van spionage verdachte Salah Echallaoui treedt af

De vicevoorzitter van de ‘Executive of Muslims of Belgium’ (EMB), Salah Echallaoui, kondigt zijn ontslag aan uit al zijn functies die verband houden met het beheer van het moslimgeloof, meldt RTBF.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, had begin december opgeroepen tot vernieuwing van alle organen van de EMB na een negatief advies te hebben uitgebracht over de hervatting van de activiteiten van de Grote Moskee van het Jubelpark, in Brussel. Een staatsveiligheidsrapport wees op Marokkaanse inmenging in het beheer van de Grote Moskee van Brussel, waarbij met name werd opgemerkt dat drie agenten van de Marokkaanse inlichtingendiensten het bestuur hadden geïnfiltreerd.

Choroknews24 publiceerde in de afgelopen periode meerdere artikels over Salah Echallaoui. In een van de artikels staat te lezen dat hij jaarlijks tussen de 400.000 euro en 450.000 euro kreeg van het Marokkaanse regime voor zijn functie als voorzitter van de ‘Vereniging van Imams en Religieuze Begeleiders’.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.