Vereniging mag geen Tamazight doceren in Khenifra

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft vereniging Amghar verboden gebruik te maken van een cultureel centrum in Khenifra om Tamazight te doceren, meldt Lakome.

De vereniging, die al tien jaar Tamazight lessen verzorgt in de stad, zegt geschokt te zijn en spreekt over racisme en Apartheid die zullen leiden naar het verdwijnen van de culturele en linguïstische diversiteit.

De vereniging mag haar activiteiten hervatten alleen als ze een vergunning krijgt van het ministerie van Onderwijs of coördineert met het Koninklijk Instituut voor de Amazigh Cultuur. Een opmerkelijke eis die niet gesteld wordt aan de vele verenigingen die Arabische lessen verzorgen.

De vereniging benadrukt dat taalkundige en culturele rechtvaardigheid de kern vormen van een rechtstaat en bekritiseert de lakse houding van het regime betreft het bewerkstelligen van de officiële status van het Tamazight in de praktijk.

Sinds de massaprotesten in 2011 is het Tamazight opgenomen in de grondwet als een officiële taal, in de realiteit voert het regime nog steeds een discriminerend beleid jegens de Imazighen, hun taal en identiteit. De Verenigde Naties hebben dit jaar het Marokkaanse regime opgeroepen einde te maken aan de discriminatie jegens de Imazighen.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.