Vervolgvragen Diwan Awards

De afgelopen weken heeft de Haagse gemeentepolitiek niet positief in het nieuws gestaan. Zo ook de Diwan Awards georganiseerd in het Atrium van het stadhuis.

Over de eerste Nederlandse editie van de Diwan Awards, die plaatsvond op 3 november 2018, heeft Fatima Faïd al eerder vragen gesteld. Zij vroeg onder andere voor wie het evenement bedoeld was, of er entreegeld werd gevraagd, of het doel was behaald en door wie het gefinancierd werd. De antwoorden hebben we inmiddels ontvangen (RIS301707).

De antwoorden logen er niet om. In totaal heeft de gemeente voor 2018 € 40.500,- aan de show uitgegeven. Fatima Faid: “Ik vind het raar dat een gesubsidieerd evenement entreekaartjes van €80,- verkoopt. Zo bereiken we de kwetsbare jongeren niet”, meldt de website van de Haagse Stadspartij.

Afgelopen 6 oktober verscheen op AD.nl een artikel over dezelfde editie van Diwan Awards. Uit dat artikel blijkt dat er een kritische interne evaluatie is geweest die niet meegestuurd of meegenomen is in de antwoorden op onze eerdere vragen. Ook heeft een ambtenaar een integriteitsmelding gemaakt over de financiering van het evenement.

Er is nog veel onduidelijk en daarom stelt de Haagse Stadspartij de volgende vervolgvragen:

 • Heeft het college kennis genomen van het artikel in het AD?
 • Staan er feitelijke onjuistheden in het artikel? Zo ja welke?
 • Is de voormalig wethouder daadwerkelijk fan van Ali B?
 • Klopt het dat de voormalige wethouder kritische geluiden over het evenement heeft achtergehouden voor de raad?
 • Kan het college de kritische ambtelijke evaluatie van de Diwan Awards delen met de raad?
 • Kan het college de beantwoording van onze eerdere vragen met aantekeningen van de voormalig wethouder toesturen?
 • Is het gebruikelijk dat een wethouder zelf de antwoorden op raadsvragen corrigeert voordat deze door het college worden goedgekeurd?
 • Is het gebruikelijk dat de organisatie waarover de vragen gaan wordt gevraagd mee te kijken naar beantwoording van raadsvragen?
 • Klopt het dat de (spoed) betaling van de subsidie buiten de geëigende paden voor betalingen om is gegaan? Zo ja, hoe kan dit gebeuren? En hoe wordt dat in de toekomst voorkomen?
 • Klopt het dat de betaling gedaan is zonder dat deze is goedgekeurd door het college?

In het artikel staat dat het evenement rijkelijk gesponsord is door diverse partijen.

 • Is er een financiële afrekening door de organisatie aangeleverd bij de gemeente?
 • Heeft de organisatie winst gemaakt op het evenement?
 • Wat is de totale bijdrage van sponsoren aan dit evenement?
 • Heeft de betrokken ondernemer / organisatie van de Diwan awards nog andere projecten in opdracht van de gemeente uitgevoerd? Zo ja welke?
 • Heeft de betrokken ondernemer / organisatie van de Diwan awards in de afgelopen 5 jaar subsidies van de gemeente ontvangen? Zo ja welke?
 • Staan er voor de komende periode afspraken met deze ondernemer / organisatie om in de stad projecten te doen voor de gemeente? Zo ja welke?
 • Hoeveel (subsidie)geld is daar mee gemoeid?

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.