Viering nominatie Zafzafi voor Sakharovprijs

Gisteren werden de acht kandidaten die genomineerd zijn voor de Sakharovprijs 2018 officieel gepresenteerd in het Europees parlement te Brussel. Werkgroep Sakharov Nasser kreeg ook de gelegenheid de nominatie van Nasser Zafzafi te vieren, samen met de ouders van Nasser Zafzafi en de drie Europese parlementariërs Kati Piri, Kathleen van Brempt en Marie-Christine Vergiat.

De dag begon met de viering van de nominatie van Nasser Zafzafi. De leden van Werkgroep Sakharov Nasser (WSN) kwamen uit verschillende Europese landen bijeen om deze historische prestatie te vieren. Belgische en Nederlandse media waren aanwezig. Ahmed Zafzafi gaf een interview aan de Belgische VRT en de Nederlandse krant NRC.

De Nederlandse politica Kati Piri opende de viering met een korte speech met informatie over de stemming over de drie finalisten. De Europarlementariër zei dat ze hoopt een stap verder te kunnen zetten en Nasser te nomineren voor de drie finalisten. Kati dankte de ouders van Nasser Zafzafi voor hun aanwezigheid en de aanwezige leden van WSN voor hun werk achter de schermen. Kati Piri zei dat ze weet over de pogingen van sommigen om het werk van WSN te claimen. De Nederlandse politica zei: ”Ik heb gezien hoe sommigen het werk van deze groep probeerden te claimen, maar jullie allen weten wie maandenlang samen heeft gewerkt om tot dit resultaat te komen”.

De vader van Nasser Zafzafi nam daarna het woord en bedankte de EP-leden voor hun steun aan zijn zoon. Ahmed Zafzafi sprak in het kort over de geschiedenis van Arif en de volksbeweging, evenals de repressie dat gaande is in het gebied. De vader sloot af door te vragen stil te staan bij het slachtoffer Hayat Belkacem. De jonge meid die eergisteren dood geschoten werd door de Marokkaanse marine toen zij de oversteek naar Spanje waagde.

De Belgische Europarlementariër Kathleen van Brempt zei dat ze bij de viering aanwezig is omdat zij de waarheid waardeert en omdat ze het als een plicht ziet om op te komen voor degenen die zich inzetten voor mensenrechten. Kathleen zei vereerd te zijn om aanwezig te zijn met Kati Piri die zich enorm heeft gespannen om de waarheid te verkondigen in het Europees parlement. Een belangrijke zaak volgens Kathleen, vooral nadat de Marokkaanse autoriteiten internationale waarnemers de toegang tot Arif ontzegde.

De Franse Europarlementariër Marie-Christine Vergiat, die een invloedrijke figuur is binnen de fractie GUE/NGL, zei dat haar fractie de nominatie van Nasser Zafzafi steunt dankzij de inspanningen van de aanwezigen.

Hossnia van de Werkgroep Sakharov Nasser bedankte namens de WSN de EP-leden die de nominatie van Nasser steunen. De Riffijnse dame zei dat de nominatie op zich een historische prestatie is waar iedereen trots op mag zijn, en dat het onmogelijk was geweest zonder de inzet van de aanwezigen. Hossnia vroeg aandacht voor de massale vlucht van Riffijnen richting Europa als resultaat van het Marokkaanse beleid. De dame maakte duidelijk dat zolang de EU haar verantwoordelijkheid niet neemt de migratiestroom zal blijven.

De viering werd afgesloten met een gezamenlijke foto van de EP-leden, ouders van Nasser Zafzafi en de leden van WSN. Hierna liepen de aanwezigen gezamenlijk naar de vergaderzaal waar de acht kandidaten officieel werden gepresenteerd. Nasser Zafzafi werd gepresenteerd door Marie-Christine Vergiat, Kati Piri nam daarna het woord en maakte aan de aanwezigen bekend dat de ouders van Nasser Zafzafi aanwezig waren in de zaal. De familie Zafzafi kreeg een hartverwarmende ovatie van de EP-leden.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijk etentje van de familie Zafzafi, de zus van de Riffijnse politiek gevangene Abdelali Houdoe, twee Nederlandse journalisten en de leden van Werkgroep Sakharov Nasser. Ahmed Zafzafi zei tegen Arif News dat hij blij is met de nominatie van zijn zoon. De vader vervolgde: ”Als mijn zoon bij de laatste drie finalisten eindigt zou het een overwinning zijn”.

Bij de leden van WSN heerste een positieve sfeer ondanks de enorme concurrentie. De werkgroep zegt dat het enorm moeilijk is om de top 3 te halen, maar dat het niet onmogelijk is. Tijdens het etentje liepen de leden van de groep heen en weer naar het Europees parlement, in het kader van de lobby en om zoveel informatie te vergaren over de positie van Nasser Zafzafi. De werkgroep gaat de komende dagen het lobbywerk intensiveren om meer steun te verwerven voor Zafzafi. ”Het scheelt niet veel stemmen voor de derde plek, maar het is onwijs moeilijk om nieuwe bondgenoten binnen het Europees parlement aan te werven in zo’n korte tijd”, aldus een lid van de WSN.

Op negen oktober zal er gestemd worden welke drie kandidaturen over zullen blijven. Tot die tijd zal het enorm spannend blijven en zal veel afhangen van de steun van bevriende EP-leden en de inzet van de leden van WSN, waarvan een besloot in Brussel te overnachten om vandaag direct aan de slag te gaan binnen het Europees parlement.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.