VN-rapporteur annuleert bezoek door tegenwerking Marokko

De speciale VN-rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten, Diego García Sayán, kondigde aan dat de voorwaarden voor zijn bezoek aan Marokko niet werd voldaan.

“De Marokkaanse regering heeft niet kunnen zorgen voor een werkprogramma dat in overeenstemming is met de behoeften van het mandaat en met de modaliteiten voor bezoeken van landen met speciale procedures,” zei hij.

De mensenrechtendeskundige moest van 20 tot 26 maart 2019 het land bezoeken om de impact te onderzoeken van maatregelen die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht en openbare aanklagers waarborgen, evenals de uitoefening van onafhankelijkheid van de advocatuur.

“Het is erg jammer dat de suggesties van plaatsen om te bezoeken en het bezoekprogramma niet volledig ondersteunt werd door de regering. Dit is een essentiële voorwaarde voor de uitoefening van het mandaat van een speciale rapporteur die in staat moet zijn om in alle vrijheid zijn prioriteiten te bepalen, inclusief plaatsen om te bezoeken, “zei hij.

Onder de voorwaarden van de bezoeken van speciale rapporteurs zijn regeringen verplicht hun vrijheid van verkeer en vrijheid van onderzoek te garanderen en te vergemakkelijken.

De speciale rapporteur heeft reeds contact gehad met de Marokkaanse regering, en is bereid om mits overleg te blijven bijdragen aan de inspanningen om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht en de onafhankelijke uitoefening van het beroep van advocaat te waarborgen.

De heer Diego García-Sayán, is speciaal rapporteur van de Verenigde Naties inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten sinds december 2016. De heer García-Sayán was rechter aan het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens voor twee opeenvolgende termijnen. Tijdens zijn ambtstermijn werd hij gekozen tot vicevoorzitter van het Hof (2008-2009) en tot voorzitter van de Rekenkamer (2009-2013). Hij heeft uitgebreide ervaring met mensenrechtenkwesties in verschillende contexten, waaronder de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten.

Vertaald door Noureddine Adherbal

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.