VN-rapporteur erkent discriminatie jegens Imazighen in Marokko

Marokkaanse repressietroepen trappen op de Amazigh vlag in de Riffijnse stad Nador

De speciale VN-rapporteur voor racisme, E. Tendayi Achiume, heeft na een bezoek aan Marokko een rapport uitgebracht waarin ze constateert dat de Imazighen in Marokko lijden aan discriminatie om etnische en taalkundige redenen, aldus verschillende media waaronder Rue20 en Amadal Amazigh.

De VN-rapporteur beveelt het Marokkaanse regime maatregelen te nemen om de discriminatie tegen de Imazighen tegen te gaan en beschouwt het uitstellen van de implementatie van het officialiseren van het Tamazight als onaanvaardbaar.

E. Tendayi Achiume uitte haar bezorgdheid over de trage inspanningen die werden geleverd om de Amazigh-taal te onderwijzen en de ontoereikendheid ervan, en riep de Marokkaanse staat op om het aantal gespecialiseerde onderwijskaders te verhogen en de kwaliteit van het Amazigh-onderwijs te verhogen en op alle niveaus en in alle instellingen te implementeren. Op het gebied van media concludeerde het rapport dat Amazigh een inferieure status heeft, en dat de staat deze situatie zou moeten corrigeren en gelijkheid op dit gebied moeten waarborgen.

Het rapport wijst er ook op dat de Imazighen benadeeld worden in de rechtbanken omdat ze de taal waarin de processen plaats vinden niet verstaan waardoor zij zichzelf niet kunnen verdedigen. Het rapport benadrukt dat dit in strijd met het beginsel van gelijkheid voor de wet en de rechterlijke macht en schendt de voorwaarden voor een eerlijk proces.

De VN-rapporteur zegt ook dat armoede, kwetsbaarheid en moeilijke toegang tot basisdiensten kenmerkend zijn voor de Amazigh gebieden. Het rapport zegt dat de Amazigh gebieden lijden onder landonteigening en verplaatsing van de bevolking onder het mom van ontwikkelingsprojecten of de exploitatie van grondstoffen. De VN-rapporteur vraagt om dringende maatregelen hiertegen om de ongelijkheid tussen burgers en regio’s te bestrijden.

E. Tendayi Achiume benadrukte dat Marokko de gewenste vooruitgang alleen kan bereiken als het regime de discriminatie van de Imazighen en Tamazight in wet en praktijk erkennen, door de uitvoering van de aanbevelingen van de Verenigde Naties betreft deze kwestie

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.