Voorzitter Europarlement belooft Friends of the Rif zich in te zetten voor Hirak-gevangenen

Laatst werd door de leden van de Friends of the Rif ism Freedom and Human Rights Organisation (FHRO) een brief opgesteld en verstuurd naar de Voorzitter van het Europese Parlement, David Sassoli. Hierin werd de schrijnende situatie in Arif en de gevangen activisten aangehaald.

Mr. Sassoli antwoordde de vriendengroep waarin hij duidelijk maakt dat hij de situatie in Arif zal opvolgen en dat de getekende verdragen met Marokko als hefboom zullen dienen voor het respecteren van mensenrechten en fundamentele vrijheden.
Hieronder vindt u de reactie van David Sassoli, EP- voorzitter op de brief van FHRO, vertaald door Noureddine Adherbal:

Beste collega,

Bedankt voor u brief van 10/09/2019, mede-ondertekend door de collega’s onderaan vernoemd.
Ik neem akte van u zorgen om Nasser Zafzafi, leider van de Riffijnse Volksbeweging en Sakharov prijs finalist 2018.
Het Parlement en diens voorzitter roepen regelmatig op tot de vrijlating van Sakharov laureaten en finalisten in gevangenschap, en bij de eerstvolgende gelegenheid zal ik deze belofte herbevestigen.

Wat betreft de situatie van Nasser Zafzafi, is het Euro-Marokkaanse “partnerschap voor gedeelde welvaart” in juni dit jaar gelanceerd.
Een van de fundamentele zaken waarop dit partnerschap is gebaseerd is de convergentie van waarden zoals het overeenstemmen van basisprincipes als mensenrechten en fundamentele vrijheden.
Om deze reden, denk ik dat Parlementaire delegatie voor de relaties met de Maghreb landen en de parlementaire commissie EU-Marokko het meest aangewezen kanaal is om onze bezorgdheid te uiten rond de situatie van Mr.Zafzafi.
Alsook, zou de Maghreb delegatie een ontmoeting overwegen met de Freedom and Human Rights Organisation (FHRO).

Daarom zal ik u verzoek naar de voorzitter van de Maghreb delegatie Mr. Andrea Cozzolino doorsturen en hem het advies geven deze zaak op te volgen en hiermee ook rekening te houden bij het opstellen van zijn toekomstige activiteitenkalender.

Hoogachtend,
David Maria Sassoli

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.