Waterschaarste Marokko is een groeiend probleem

De Economische, Sociale en Milieuraad heeft de regering gewezen op de rampzalige situatie van de watervoorraden in Marokko en heeft aangedrongen op dringende maatregelen om het recht op water en waterveiligheid te waarborgen.

De Raad heeft alarm geslagen vanwege de overexploitatie van watervoorraden en benadrukte dat de vraag naar water in Marokko vandaag groter is dan de hoeveelheden die jaarlijks uit hernieuwbare bronnen van zoet water beschikbaar zijn.

Het officiële instituut waarschuwde de regering voor de risico’s die zouden kunnen voortvloeien uit de watercrisis, die de sociale vrede zou beïnvloeden en zou bijdragen aan de verergering van de sociale verschillen.

Het instituut zegt dat elk land dat niet beschikt over 1.000 kubieke meter water per capita per jaar gerekend kan worden bij de landen die tekort hebben aan water. In Marokko wordt dat getal geschat op minder dan 650 kubieke meter per capita per jaar, vergeleken met 2.500 kubieke meter per capita in het jaar 1960.

Dit getal zal volgend jaar verder zakken naar 500 kubieke meter per capita. De toekomst belooft ook niets positiefs omdat sommige internationale rapporten melden dat het land 80% van haar beschikbare watervoorraden zal verliezen in de komende 25 jaar, aldus Hespress.

Protesten tegen waterschaarste zijn al begonnen in verschillende streken in het land. In de Amazigh stad Zagora braken twee jaar geleden protesten uit tegen het tekort aan drinkwater. Het regime antwoordde met geweld en arrestaties, minstens vijf betogers werden veroordeeld.

 

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.