Wie is de gastheer van Aboutaleb die Nederland heeft opgelicht voor 40.000 euro?

Na de aardbeving van 2004 in Al Hoceima, werd het duidelijk voor de ‘nieuwe koning’ dat de assimilatie van Riffijnen niet snel genoeg ging. Hierna werd een groep Riffijnen vanuit Rabat aangesteld om de Riffijnen in toom te houden en de assimilatie van Arif en de Riffijnen te versnellen.

Figuren die voor 2004 niet bekend waren en arme werklozen waren, werden in een zeer korte tijd bekend en rijk. Een van de privileges die dit groepje werd aangeboden in ruil voor de diensten aan Rabat, is een monopoliepositie op het beheer van onroerend goed. Een lucratieve zaak die het groepje handlangers rijk heeft gemaakt ten koste van burgers. In sommige gevallen werd de grond onteigend in naam van de staat.

De maffia van onroerend goed was dan ook een belangrijk punt in het eisenpakket van de Riffijnse volksbeweging. Het verklaart ook waarom Abdeslam Bouteyeb tegen deze volksbeweging was.

Abdeslam Bouteyeb zocht toenadering bij Ilyas El Omari, in een mum van tijd werd hij voorzitter van een vereniging die zich ”bezighoudt met de Spaanse gifgasaanvallen tegen Arif”. In feite is het een instrument van het Marokkaanse regime om daarmee Madrid onder druk te zetten wanneer het nodig is.

Dankzij zijn diensten voor Ilyas, kreeg Abdeslem Bouteyeb ook een salaris van 12.000 dirham van zijn werkgever en tevens toenmalige minister van Onderwijs Mohamed Elouafa. Officieel was Abdeslem een ambtenaar in het ministerie, maar de man heeft geen 1 dag gewerkt voor die loon. De minister was een vriend van Ilyas, Abdeslam kreeg het loon in ruil voor de geleverde diensten.

Abdeslam Bouteyeb begon een filmfestival in Nador, om de machtspositie van Ilyas en de PAM partij te versterken in het gebied. Abdeslem poogde ook het parlement binnen te komen. Maar leed een beschamend verlies in de provincie Nador.

Het filmfestival is een goede inkomstenbron voor Bouteyeb, dankzij Ilyas El Omari krijgt hij subsidies van verschillende instanties. Zoals: De Marokkaanse Filmcentrum, Nationale Raad voor de mensenrechten en ‘conseil de la communauté marocaine à l’étranger’ waarvan Abdellah Boussouf voorzitter van is. Ook zakenlui worden gechanteerd om ‘donaties’ te schenken.

De subsidies en donaties waren hard nodig omdat de bevriende minister van Onderwijs werd vervangen, waardoor Abdeslem noodgedwongen zijn ontslag moest indienen.

Het groepje van Ilyas en Abdeslem beperkte zich niet tot Arif of Marokko, maar heeft ook handlangers in Europa waar een grote Riffijnse diaspora leeft. In 2014 poogde de PAM haar positie in Nederland te versterken en organiseerde via Abdellah Boussouf (voorzitter van CCME) en sommige Nederlandse Marokkanen een festival in Amsterdam. Er werd veel geld uitgetrokken voor het evenement, betaald door het belastinggeld van het Marokkaanse volk.

Abdeslem Bouteyeb was tijdens dit event ook aanwezig, samen met de Marokkaanse ambassadeur in Den Haag Abdelwahhab El Ballouki en de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. De burgemeester kreeg het podium en in zijn toespraak vroeg hij de Nederlandse jeugd met Marokkaanse roots om vast te houden aan hun Marokkaanse identiteit en er trots op te zijn, om de gehechtheid aan hun land van herkomst te versterken.

In maart 2018 kwam Abdeslam Bouteyeb samen met een delegatie naar Nederland om te lobbyen voor zijn filmfestival in Nador. Abdeslam Bouteyeb wilde graag de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66) als gast in zijn festival, en daarbij had hij hulp nodig van ‘bevriende politici’ in Nederland.

Abdeslem Bouteyeb en de delegatie werden verwelkomd in Rotterdam door de burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het Rotterdamse stadshuis wordt door Marokkaanse delegaties die bezoek brengen aan Nederland even vaak bezocht als de Marokkaanse ambassade in Den Haag. Onlangs kwam een groep Marokkaanse parlementsleden op werkbezoek naar de Tweede Kamer. Een paar dagen later plaatste de Marokkaanse politica Maelainine Amina een foto van haarzelf, samen met de Marokkaanse ambassadeur en de burgemeester Aboutaleb.

Ondanks de pogingen van Abdeslam en zijn ‘vrienden in Nederland’, slaagde hij er niet in om de Nederlandse minister Ingrid van Engelshoven te overtuigen. Begin september haalde Abdeslam Bouteyeb uit naar Nederland, haar journalisten en analisten! Abdeslam herhaalde de officiële toespraak van het regime ”dat Nederland het recht niet heeft om met Arif te bemoeien”. Het was toen al duidelijk dat Nederland geen eregast wordt van het festival dat gesubsidieerd wordt door het regime.

Het was opvallend stil bij de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Ondanks het feit dat hij door partijgenoten erop werd geattendeerd. Sinds een paar dagen begonnen Nederlandse media over het filmfestival en Abdeslem Bouteyeb te berichten. De aanleiding is een bedrag van 40 duizend euro belastinggeld van Nederlandse burgers dat werd geschonken aan Abdeslem Bouteyeb.

Toen duidelijk werd dat Nederland geen eregast meer wordt in het festival stuurde de Nederlandse ambassade in Rabat een brief naar de organisatie van het filmfestival met het verzoek het geld terug te geven. Abdeslam zegt echter dat het geld al is uitgegeven. 20 duizend euro aan een tent en 20 duizend euro aan Nederlandse acteurs met Marokkaanse roots, doelend op Najib Amhali en Nasrddin Dchar.

Deze twee acteurs werden volgens Marokkaanse media onder druk gezet door Nederland om hun deelname aan het festival te annuleren. Volgens de Marokkaanse media bewezen zij hun patriottisme echter door die druk te negeren en aanwezig te zijn bij het festival van Abdelsam Bouteyeb.

De woordvoerder van Ahmed Aboutaleb was in het begin niet bereikbaar voor commentaar. Maar omdat de aandacht voor dit onderwerp bleef aanhouden in de media, was de woordvoerder genoodzaakt de pers te woord te staan. Tegen het Algemeen Dagblad probeerde de woordvoerder zijn baas te plaatsen in de rol van het slachtoffer. Alsof hij nooit eerder is geattendeerd door partijgenoten en alsof hij nooit eerder deze Abdeslam Bouteyeb heeft gezien of gesproken.

Vandaag heeft Leefbaar Rotterdam schriftelijke vragen ingediend over de betrokkenheid van de Rotterdamse burgemeester bij het filmfestival van Abdeslam Bouteyeb.

Overweeg een donatie te plaatsen om onze website te helpen onderhouden en verder te ontwikkelen.